Thứ 5 Ngày 12/09/2019

Thường trực HĐND tỉnh triển khai chương trình công tác tháng 9

Sáng 6/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai chương trình công tác tháng 9/2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 6/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai chương trình công tác tháng 9/2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình công tác đề ra trên tất cả các mặt. Trong đó đã tập trung giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cùng đó, tăng cường phối hợp, đôn đốc UBND tỉnh  chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; tập trung giải quyết công việc phát sinh giữa hai kỳ họp…

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Triển khai chương trình công tác tháng 9, phiên họp đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp; triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong triển khai để có giải pháp tháo gỡ; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị, tổ chức kỳ họp bất thường HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2019) và tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7 tại Hà Nam; tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm; tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương tập trung vào những lĩnh vực: môi trường, đất đai. Khai thác khoáng sản và an sinh xã hội…; giám chuyên đề theo kế hoạch…

Phiên họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và dự kiến một số nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tình hình các tầng lớp nhân dân; theo dõi giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu; thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, các Ban HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về những nội dung dự kiến trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh tới đây.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh  cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả hơn Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, trong đó tập trung vào thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. 

Giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gắn với tuyên truyền tạo sự đồng thuận  và phát huy cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu trong đối thoại với nhân dân, không để nảy sinh vụ việc bức xúc, phức tạp. Cùng đó, tập trung phối hợp chuẩn bị, tổ chức tốt kỳ họp bất thường HĐND tỉnh để giải quyết các yêu cầu cần thiết, cấp bách cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức tốt hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7 tại Hà Nam. 

Về các nội dung trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh tới đây, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan trên cơ sở tiếp thu các ý kiến thảo luận tại phiên họp, tập trung rà soát, xem xét kỹ căn cứ, cơ sở pháp lý, sự cấp thiết và tích cực chuẩn bị, hoàn thiện nội dung để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và BCH Đảng bộ tỉnh trước khi trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh…/.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác