Thứ 5 Ngày 12/09/2019

Thành ủy Phủ Lý giao ban khối Thành ủy, UBND thành phố tháng 8.

Chiều ngày 5/9/2019 Thành ủy Phủ Lý tổ chức giao ban khối Thành ủy, UBND thành phố tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2019.

Chiều ngày 5/9/2019 Thành ủy Phủ Lý tổ chức giao ban khối Thành ủy, UBND thành phố tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hùng - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực thành ủy; đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Uỷ viên BTV thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các đồng chí là Bí thư, chủ tịch UBND các phường xã.

Đồng chí Bùi Văn Hùng - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Tại hôi nghị đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực thành ủy đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019. Qua báo cáo cho thấy, tháng 8/2019, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của các cấp về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống của đất nước và của ngành. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về làm việc với Thành ủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thành ủy Phủ Lý về công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt đã ban hành quyết định thành lập 4 Tiểu ban và các tổ công tác giúp việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII... Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo từng chuyên đề đối với các tổ chức, cơ sở đảng và Đảng viên… Duy trì tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lớp bồi dưỡng lý chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng.

Các đại biểu dự hội nghị

Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể  chính trị - xã hội được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo sâu sát, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Trong đó tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt trên 1nghìn200 tỷ đồng đạt 119,8% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 115% so với NQ HĐND thành phố; Chi ngân sách ước thực hiện trên 567 tỷ đồng, đạt 76,1% số với KH tỉnh giao, đạt 72,7% NQ HĐND Thành phố. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp có mức tăng trưởng khá... Trong sản xuất nông nghiệp, TP cũng tập trung chỉ đạo việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây màu vụ Mùa, đảm bảo các điều kiện phòng chống lụt bão, Phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Đôn đốc 9 xã hoàn thiện Đề án xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm chú trọng; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Tháng 9/2019 Thành ủy, HĐND,UBND thành phố đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện đó là: Làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản các cấp về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng Kế hoạch, Quyết định kiểm tra, giám sát việc lãnh, chỉ đạo, thực hiện Kết luận 120 ngày 7/01/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25 ngày 29/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" tại các phường xã. Nắm tình hình và giải quyết các vụ việc tôn giáo, tín ngưỡng; triển khai hoạt động giám sát tại các phường, xã; đẩy mạnh thưc hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây màu vụ mùa, tăng cường công tác quản lý đất đai, GPMB, đôn đốc thực hiện các Đề án, duy trì đảm bảo nhiệm vụ an ninh -quốc phòng trên địa bàn Thành phố…

Tại hội nghị đồng chí Bùi Văn Hùng - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đã quán triệt: Kết luận số 525, ngày 15/8/2019 của Ban bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng. Chỉ thị số 25, ngày 16/8/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Đồng chí cũng đã đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã đạt được trong tháng 8, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố cần triển khai thực hiện trong tháng 9 đó là: cấp ủy Đảng các cấp cần tập trung quán triệt, triển khai các văn bản, thành lập các tiểu ban và các tổ giúp việc, chuẩn bị tốt công tác nhân sự... cho Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục làm tốt công tác quản lý đất đai, GPMB, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án còn tồn đọng, kéo dài; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH; đôn đốc triển khai Đề án xây dựng NTM kiểu mẫu, mỗi xã 1 sản phẩm; chỉ đạo giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân… /.​

Thành ủy Phủ Lý

Các tin khác