Thứ 6 Ngày 13/09/2019

BTV Tỉnh ủy thảo luận dự thảo Đề cương Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng 13/9, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 155 thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 13/9, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 155 thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực Tiểu ban Văn kiện; Thường trực Tổ giúp việc; Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện; đại diện một số cơ quan, ban, ngành. 

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề cương Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là một số vấn đề trọng tâm: Chủ đề Báo cáo Chính trị; chủ đề Đại hội; nội dung Báo cáo Chính trị, đặc biệt là xác định những khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025; dự kiến phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu cụ thể đưa vào nghị quyết đại hội, nhất là những nhiệm vụ, chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo môi trường….

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực Tiểu ban Văn kiện; Thường trực Tổ giúp việc, Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện; đại diện các cơ quan, ban, ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất, cho ý kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa dự thảo Đề cương Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đảm bảo yêu cầu về tính khái quát, đánh giá rõ kết quả đạt được, nguyên nhân, hạn chế, đề xuất đúng, trúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Về chủ đề Đại hội, trên cơ sở hướng vào chọn chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đưa Hà Nam phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể BTV Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, xem xét để hoàn chỉnh. Đồng thời, tiếp tục chỉnh sửa một số câu từ về tiêu đề Báo cáo Chính trị đã dự thảo đảm báo tính chính xác; bổ sung thêm một số nội dung trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Về nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng- an ninh; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo…. cần xem xét thay đổi một số cụm từ nhằm đảm bảo tính khái quát, nêu bật các chỉ tiêu cơ bản, phù hợp...

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở thống nhất với ý kiến các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục làm rõ hơn nội dung 4 nhiệm vụ đột phá và những chỉ tiêu chủ yếu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Tiểu ban Văn kiện; thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện; Thường trực Tổ giúp việc Tổ biên tập của Tiểu ban văn kiện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm được giao, tích cực, chủ động đề xuất giải pháp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Đề cương Báo cáo Chính trị trong thời gian sớm nhất.


Đồng chí Lê Văn Quyết, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến về nội dung kỳ họp bất thường HĐND tỉnh (tháng 9/2019); thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ; nghe báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác