Thứ 5 Ngày 26/09/2019

Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh: Quyết định nhiều vấn đề cấp bách của tỉnh

Sáng 26/9, tại Hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

Sáng 26/9, tại Hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND tỉnh xem xét và quyết định, bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, sau khi tập trung xem xét, thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết gồm: Nghị quyết thông qua Đề án thành lập thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm trên cơ sở địa giới hành chính hai xã Thanh Bình và Thanh Lưu; bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục các dự án thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) năm 2019 trên địa bàn tỉnh (02 dự án); xác nhận kết quả phối hợp giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu và khẳng định: kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp là những vấn đề có tính chất cấp bách phục vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Các đại biểu HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác