Thứ 2 Ngày 30/09/2019

Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh quý III/2019

Ngày 30/9/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh quý III/2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ngày 30/9/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh quý III/2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Theo báo cáo quý III/2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan trong khối nội chính tỉnh đã tập trung phối hợp với các cấp, các ngành đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, các lễ hội, đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, địa phương; tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp không để xảy ra đột xuất bất ngờ; thực hiện tốt kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban thủ trưởng các cơ quan nội chính tỉnh quý II/2019. Các cơ quan tố tụng đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đảm bảo chất lượng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các loại án. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác hải quan, quản lý thị trường, thi hành án dân sự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan nội chính tỉnh phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổng kết các Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Tham mưu ban hành Quy chế trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; rà soát các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018; theo dõi, nắm tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh, nhất là việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy giải quyết vụ việc liên quan đến dự án Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn; dự án cảng bãi chứa bến thủy nội; thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; các thông báo 125, 263 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xử lý các đơn, thư gửi đến Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Văn Quyết , Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tuy nhiên, trong quý III/2019, công tác phối hợp phục vụ xét xử án hình sự có vụ chưa đảm bảo chặt chẽ, phòng ngừa một số loại tội phạm còn hạn chế, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Việc phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm về hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh còn ít.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được các huyện, thành ủy, các cơ quan nội chính tỉnh trong quý III/2019. Đồng thời nhấn mạnh quý IV là quý cuối cùng của năm 2019 diễn ra nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đây là thời cơ các tổ chức, đối tượng phản động tiếp tục lợi dụng để tiến hành chống phá Đảng, Nhà nước; tình hình vi phạm pháp luật và các loại tội phạm vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, do vậy các cấp ủy, các cơ quan nội chính tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN. Nắm chắc tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Chủ động đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các đối tượng chống đối chính trị trên địa bàn tỉnh lợi dụng các vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông, việc chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nâng cao chất lượng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nhất là các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Duy trì thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là đơn, thư liên quan đến đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành ủy tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan nội chính huyện nắm chắc địa bàn, phối hợp với các cơ quan nội chính tỉnh giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề tồn tại và phát sinh mới. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các cơ quan nội chính nắm chắc tình hình, tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các vụ việc phức tạp, thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN.

Phòng TDCTNC&CCTP - Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác