Thứ 5 Ngày 03/10/2019

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Sở Tài chính

Chiều 02/10, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Sở Tài chính về công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chiều 02/10, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Sở Tài chính về công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng cán bộ chủ chốt Sở Tài chính.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong 3 năm (2016 – 2019) tình hình thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh luôn đạt và vượt kế hoạch được giao. Cụ thể, thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn năm 2016 đạt hơn 4.692 tỷ đồng, vượt 37% dự toán trung ương giao và vượt 12% dự toán HĐND tỉnh giao; năm 2017 đạt hơn 6.250 tỷ đồng, vượt 30% dự toán trung ương giao, vượt 24% dự toán HĐND tỉnh giao; năm 2018 được hơn 6.428 tỷ đồng, vượt 8% dự toán Trung ương giao.

Năm 2019, phấn đấu thu ngân sách đạt 8.750 tỷ đồng, trong đó 9 tháng ước được hơn 6.869 tỷ đồng, đạt 85% dự toán trung ương giao và đạt 83% dự toán HĐND tỉnh giao. Các khoản thu nội địa để cân đối ngân sách năm 2019 phấn đấu đạt 7.150 tỷ đồng, tăng 11% so với dự toán trung ương giao, tăng 12% so với cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu 1.600 tỷ đồng, tăng 27% dự toán trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao.

   Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo hoạt động của đơn vị tại hội nghị.

Về dự toán thu ngân sách năm 2020, theo chỉ đạo của Trung ương: Dự toán thu nội địa ( không kể thu tiền sử dụng đất), bình quân tăng tối thiểu 10 – 12% so với ước thực hiện năm 2019; dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5-7% so với thực hiện năm 2019. Dự toán tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2020 là 9.199 tỷ đồng.

Đối với công tác chi ngân sách Nhà nước bảo đảm chi theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Cũng tại hội nghị, ngành Tài chính đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh để thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh hiệu quả; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng tâm trọng điểm, nhằm khai thác hiệu quả nguồn thu từ lĩnh vực kinh tế, trong đó phấn đấu tăng dần tỷ trọng thu nội địa, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh; Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách và nuôi dưỡng hiệu quả các nguồn thu.

Phát biểu tại  hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và nhân viên ngành Tài chính trong việc tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục tiêu của tỉnh là tăng thu cân đối ngân sách, trong đó ngành Tài chính cần làm rõ từng khoản thu, nguồn thu ở đâu. Những năm tới, dự án nào sẽ cho thu ngân sách, bảo đảm nguồn thu phải bền vững, trong đó nguồn thu được tính toán rõ dựa trên cơ sở khoa học, chứ quỹ đất của tỉnh có hạn, nếu thu ngân sách dựa vào đất để hoàn thành và vượt kế hoạch thì không bền vững.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo ngành Tài chính: Trên đà phát triển của tỉnh, cần cố gắng tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách, bảo đảm nâng cao hiệu quả nguồn thu. Để tham mưu cho tỉnh về kế hoạch thu, chi ngân sách giai đoạn 2020 – 2025, ngành cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; khuyến khích các địa phương tăng thu, thu đủ và chịu trách nhiệm trước nguồn thu của mình; tích cực kiểm tra các địa phương thu, chi ngân sách, đặc biệt là thường xuyên giám sát thu, chi, không để xảy ra tiêu cực, mất phong trào ở địa phương; đánh giá sát từng nguồn thu để có giải pháp nuôi dưỡng thu lâu dài; tranh thủ chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh xây dựng kế hoạch cho phù hợp với toàn khóa và cụ thể từng năm; huy động các nguồn lực đầu tư để nâng cao hiệu quả nguồn thu ngân sách; xây dựng và triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách; tham mưu cho UBND tỉnh chi ngân sách theo đúng quy định.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác