Thứ 2 Ngày 07/10/2019

Thanh Liêm: Huyện ủy đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2019

BCH Đảng bộ huyện Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

BCH Đảng bộ huyện Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Quý III năm 2019, BCH, BTV HU Thanh Liêm đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới. Chú trọng công tác quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước; tiếp tục quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kết nạp đảng viên mới; công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định… Tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn và phát triển so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ. Công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng cao. Thu ngân sách đạt 88% KH năm. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa xã hội, TDTT có nhiều hoạt động sôi nổi, công tác thực hiện các chính sách xã hôi, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm; chất lượng giáo dục được nâng lên. Chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương được duy trì tốt.

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2019, BCH, BTV HU Thanh Liêm yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính về "Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Tiếp tục rà soát quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025 để chuẩn bị một bước về nhân sự ĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung lãnh đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Cũng tại hội nghị, BCH, BTV HU Thanh Liêm đã công bố quyết định bổ sung 2 UV BCH Đảng bộ huyện, bầu bổ sung 1 UV ủy ban kiểm tra và thông qua đề cương báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIX trình ĐHĐB Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025./.

Huyện ủy Thanh liêm

Các tin khác