Thứ 3 Ngày 08/10/2019

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa 2018 - 2019

Ngày 06/10/2019, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bế giảng lớp TCLLCT - HC khóa 2018-2019. Về dự Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Văn Bản - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học; đại diện Lãnh đạo các phòng, khoa Trường Chính trị tỉnh.

Ngày 06/10/2019, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bế giảng lớp TCLLCT - HC khóa 2018-2019. Về dự Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Văn Bản - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học; đại diện Lãnh đạo các phòng, khoa Trường Chính trị tỉnh.

Lớp TCLLCT - HC Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khóa 2018-2019 do Trường Chính trị tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức đã thực hiện chương trình giảng dạy nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế; Kết thúc khóa học 100 học viên được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp LLCT - HC, trong đó học viên xếp loại giỏi 30,6%, loại khá 69,4%.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Lớp học có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao nhận thức, đã đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới và nâng cao trình độ LLCT - HC cho lãnh đạo và cán bộ dự nguồn lãnh đạo các phòng, ban của các Doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; giúp học viên có nhận thức có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó củng cố niềm tin vào sự lãnh lãnh đạo của Đảng, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng và chế độ XHCN; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Phó Hiệu trưởng đã chúc mừng, biểu dương kết quả lớp học đạt được và khẳng định để được kết quả trên là có sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Ban Chỉ đạo lớp học; sự nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên; tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên; sự phối hợp chặt chẽ chu đáo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, yêu cầu các học viên phát huy tính tự chủ, tự giác; ý thức tổ chức kỷ luật, học đi đôi với hành; gắn kiến thức lý luận với thực tiễn, để sau khi trở về đơn vị công tác có thể vận dụng kiến thức đã học vào vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp

Các tin khác