Thứ 4 Ngày 09/10/2019

Huyện ủy Thanh Liêm đánh giá kết quả công tác quý III và tình hình 9 tháng đầu năm 2019.

Huyện ủy Thanh Liêm đánh giá kết quả công tác quý III và tình hình 9 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý IV năm 2019. Dự hội nghị có Đ/c Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư HU; đ/c Trần Xuân Thành - Phó Bí thư TT HU - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện.

Huyện ủy Thanh Liêm đánh giá kết quả công tác quý III và tình hình 9 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý IV năm 2019. Dự hội nghị có Đ/c Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư HU; đ/c Trần Xuân Thành - Phó Bí thư TT HU - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh hội nghị

Quý III và 9 tháng đầu năm 2019, BCH, BTV huyện ủy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác. KT-XH của huyện cơ bản ổn định và phát triển, sản xuất nông nghiệp đảm bảo cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ; Công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng cao, thu ngân sách đạt 88% so với KH năm, Công tác GPMB 27 dự án, trong đó 16 dự án mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội, thể dục thể thao có nhiều hoạt động sôi nổi, công tác tuyên truyền và thực hiện các chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm; chất lượng giáo dục được nâng lên, chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Tình hình ANCT - TTANXH cơ bản ổn định, các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương được duy trì tốt. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới. Kết nạp được 66 quần chúng vào Đảng.

Để thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác của cả năm 2019 đã đề ra, 3 tháng cuối năm, toàn huyện tập trung chỉ đạo cơ sở trước mắt hoàn thành thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, đẩy mạnh trồng cây vụ đông. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ đón nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2018. Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35 của Bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác