Thứ 2 Ngày 14/10/2019

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 14/10, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019.

Sáng 14/10, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Dự, chỉ đạo hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương (TƯ) Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ, Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, ban, bộ, ngành TƯ, tổ chức chính trị- xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp; các chuyên gia, nhà khoa học; tác giả tiêu biểu được khen thưởng trong cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019. 

Dự tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ, Giám đốc Học viên Chính trị Quốc giá Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc dù không đồ sộ về dung lượng nhưng thể hiện những quan điểm, nhận thức mới về vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân, tầm quan trọng của công tác dân vận (CTDV), là chỉ dẫn quý báu cho toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) về phương pháp, cách thức dân vận, những yêu cầu để thực hiện, tập hợp lực lượng nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Từ những bài học thành công và bài học kinh nghiệm trong CTDV của Đảng 70 năm qua, trước yêu cầu mới về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, lan tỏa ánh sáng tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát triển đường lối dân vận của Đảng phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, cần quán triệt, vận dụng tư tưởng dân vận của Bác trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phát huy tối đa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm sâu sắc thêm giá trị tác phẩm “Dân vận”, phân tích, khẳng định: Tư tưởng của Bác về vai trò, tầm quan trọng, sức mạnh của nhân dân luôn đúng trong mọi thời điểm, giai đoạn, nhất là trong công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển; Tư tưởng “lấy dân làm gốc” luôn là nền tảng trong thực hiện mọi nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh từ truyền thống dân tộc, tinh hoa thời đại do vậy cần tiếp tục nghiên cứu, thực hiện tác phẩm và tư tưởng của Bác về CTDV…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Hội thảo là hoạt động hết sức ý nghĩa để chúng ta tiếp tục nhận thức đúng, đầy đủ lý luận, thực tiễn, làm sâu sắc hơn tư tưởng của Bác về CTDV trong tình hình hiện nay. 

Cùng với nêu bật kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của các cấp, ngành trong thực hiện CTDV. Đồng chí đề nghị: Để tiếp tục phát huy giá trị lý luận, thực tiễn, những nội dung sâu sắc của tác phẩm “Dân vận”, thực hiện tốt tư tưởng của Bác về CTDV, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức CTDV theo hướng thiết thực, lấy quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm trọng tâm; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng địa phương, đơn vị. 

Đồng chí khẳng định: CTDV là bộ phận rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, do vậy cần tiếp tục thực hiện hiệu quả CTDV; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục bằng nhiều hình thức để nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thấy rõ những lợi ích thiết thực, quyền lợi chính đáng, trách nhiệm của mình, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cùng đó, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Muốn vậy, CBĐV phải thực sự gương mẫu, chân thành với nhân dân, “miệng nói tay làm”, đề cao vai trò của nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị quy định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị- xã hội trong thực hiện CTDV.

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ khẳng định: Hội thảo giúp các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, nhận thức, quán triệt sâu sắc hơn di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về CTDV, về giá trị lý luận, thực tiễn to lớn, bền vững của tác phẩm “Dân vận”. Nhìn lại CTDV 70 năm qua cho thấy CTDV luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng. 

Qua hội thảo các cấp, ngành, địa phương tiếp tục vận dụng kiến thức, kinh nghiệm đã được chỉ ra để thực hiện hiệu quả CTDV. Đẩy mạnh tuyên truyền về tác phẩm “Dân vận” và tư tưởng của Bác về CTDV. Cùng đó, đổi mới CTDV theo hướng thiết thực, sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung làm tốt CTDV của cơ quan nhà nước; tăng cường tiếp xúc cử tri, giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt quy định về đạo đức công vụ kết hợp với tăng cường thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp gắn với nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; phát huy vai trò gương mẫu của CBĐVCCVC, nhất là người đứng đầu. Mặt khác, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức của MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội… Cơ quan dân vận các cấp tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt CTDV.

Về cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019, ban tổ chức đã nhận được 1.120 tác phẩm ở 4 loại hình, đã chọn ra 50 tác phẩm vào vòng chung khảo và trao giải.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác