Thứ 5 Ngày 24/10/2019

Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV/2019

Sáng 22/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV/2019. Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tới dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, trưởng, phó các phòng chuyên môn, Văn phòng Ban; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Sáng 22/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV/2019. Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tới dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, trưởng, phó các phòng chuyên môn, Văn phòng Ban; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được cũng như những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trên địa bàn; học tập và công nhận trình độ lý luận chính trị tại các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Lịch sử Việt Nam trên mạng VCNet.Vn; các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05, trọng tâm là triển khai mô hình điểm và phát hiện, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến; công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo v.v... 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu: 3 tháng cuối năm 2019, cơ quan tuyên giáo các cấp cần tiếp tục chủ động nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong quý IV. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền: việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp; kết quả việc sáp nhập địa giới hành chính cấp xã; kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo vệ chủ quyền biển đảo... Phối hợp với Ban Tổ chức, Trường chính trị tham mưu khung tiêu chuẩn xác nhận trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nắm chắc tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội; tích cực phối hợp làm tốt công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch...


Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Các tin khác