Thứ 5 Ngày 24/10/2019

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn năm 2019

Sáng ngày 23/10/2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế cho 250 cán bộ đoàn của 41 đoàn và chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh năm 2019.

Sáng ngày 23/10/2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế cho 250 cán bộ đoàn của 41 đoàn và chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Đại biểu Phòng Tổ chức - Biên chế Sở Nội vụ; Lữ Mai Thanh Tùng, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp; Nguyễn Văn Đúng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban, hội, đoàn thể, cán bộ, chuyên viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các cán bộ đoàn đã được nghe báo cáo viên trình bày, trao đổi khái quát các chương trình, các phong trào Đoàn đang triển khai, một số kỹ năng trong công tác Đoàn; chuyên đề phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; các vấn đề liên quan đến công tác tập hợp đoàn kết đoàn viên thanh niên; giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc trong quá trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đây là những nội dung hết sức quan trọng nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng, trao đổi các kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công tác đoàn cho cán bộ đoàn trong khối.

Đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã nhấn mạnh trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và quá trình hội nhập quốc tế nhiệm vụ cần thiết đối với đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh hiện nay là nâng cao trách nhiệm, kỹ năng công tác, kinh nghiệm xây dựng, tổ chức hoạt động ở cơ sở của đội ngũ cán bộ đoàn, đặc biệt là nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ trong đoàn viên thanh niên; luôn hướng về cội nguồn của dân tộc. Các cán bộ đoàn cần nghiêm túc, tập trung tiếp thu đầy đủ các nội dung trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động của đoàn tại cơ sở, từ đó nâng cao chất lượng công tác đoàn trong thời gian tới, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cán bộ đoàn khối các cơ quan tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn

Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác