Thứ 3 Ngày 05/11/2019

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Chiều ngày 04/11/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XII năm 2019. Về dự và chỉ đạo Lễ có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - TUV, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối cùng toàn thể học viên tham gia lớp học.

Chiều ngày 04/11/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XII năm 2019. Về dự và chỉ đạo Lễ có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - TUV, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối cùng toàn thể học viên tham gia lớp học.

Trong 5 ngày học tập, các học viên đã được học 5 chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - TUV, Bí thư Đảng ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm giảng dạy của các đồng chí giảng viên, sự nỗ lực, nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập của các học viên và sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức lớp học. Đồng chí nhấn mạnh việc bồi dưỡng nhận thức cho quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng được trang bị những kiến thức cơ bản, xác định động cơ đúng đắn là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận cho các đồng chí học viên

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận cho các đồng chí học viên

Kết thúc khoá học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng./.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác