Thứ 3 Ngày 05/11/2019

Huyện Ủy Thanh Liêm đánh giá kết quả công tác tháng 10.

Huyện Ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 10; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2019.

Huyện Ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 10; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2019.

Toàn cảnh hội nghị

Tháng 10/2019, Huyện ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể nhân dân trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị từ huyện đến cơ sở. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, giá trị sản xuất CN-TTCN đạt khá, lũy kế đến nay ước trên 12 tỷ 300 triệu đồng, đạt 94,03% KH; thu ngân sách đến nay đạt trên 396 tỷ 300 triệu đồng, đạt 98% KH năm. Chỉ đạo các địa phương thu hoạch hết diện tích lúa mùa, tích cực trồng cây vụ đông; làm tốt công tác phục vụ đoàn khảo sát, đánh giá liên Bộ về thực hiện quy trình đề án sáp nhập 2 xã Thanh bình, Thanh Lưu để thành lập thị trấn Tân Thanh.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham luận và đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt công tác tháng 11, trước mắt chỉ đạo các địa phương tiếp tục trồng các cây màu vụ đông ưu lạnh; tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri, tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân chuân bị cho kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2019; Tiếp tục chỉnh trang đường làng ngõ xóm, hoàn thiện, nâng cao các tiếu chí để chuẩn bị cho lễ đón nhận huyện đạt chuẩn NTM và Huân chương lao động hạng Ba./.

                                                                                                  Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác