Thứ 6 Ngày 08/11/2019

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

Sáng ngày 08/11/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Sáng ngày 08/11/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Trong tháng 10/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức kỳ họp cuối năm 2019 HĐND tỉnh khóa XVIII; các tổ đại biểu tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh; họp tổ đại biểu thảo luận nội dung chương trình kỳ họp cuối năm; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh tại 24 điểm; tiếp tục theo dõi giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại. Thường trực, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện công tác giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên theo kế hoạch; giải quyết tốt các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2019, phiên họp đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tiếp tục tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp; triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, trọng tâm là nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc trong triển khai để kịp thời tháo gỡ; tập trung chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp cuối năm 2019 HĐND tỉnh; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND; tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm; tăng cường giám sát việc tuân theo hiến pháp, pháp luật ở địa phương…

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội của HĐND tỉnh; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác chuẩn bị kỳ họp cuối năm; tình hình theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về việc triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và dự kiến một số nội dung trình kỳ họp cuối năm 2019 HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục tăng cường hực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, nhất là trong chuẩn bị kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cụ thể: tập trung hoàn thiện sớm các văn bản trình tại kỳ họp với tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan; chuẩn bị, nghiên cứu các nội dung tham luận, chất vấn đảm bảo ngắn gọn, súc tích, trúng vấn đề, rõ trách nhiệm. Các tổ đại biểu thực hiện tốt việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Đối với những nội dung bức xúc, cử tri quan tâm, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ kịp thời, đảm bảo mục tiêu phát triển, tăng trưởng, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh...

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác