Thứ 5 Ngày 14/11/2019

Thành ủy Phủ Lý quán triệt, triệt khai thực hiện Chỉ thị, Kết luận, quy định của Trung Ương, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 10.

Sáng ngày 13/11/2019, Thành ủy Phủ Lý quán triệt, triệt khai thực hiện Chỉ thị, Kết luận, quy định của Trung Ương. Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng tháng 11/2019

Sáng ngày 13/11/2019, Thành ủy Phủ Lý quán triệt, triệt khai thực hiện Chỉ thị, Kết luận, quy định của Trung Ương. Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng tháng 11/2019

Hội nghị do đồng chí Bùi Văn Hùng - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực thành ủy; đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị; dự có các đồng chí Uỷ viên BTV thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các đồng chí là Bí thư, chủ tịch UBND các phường xã.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã quán triệt, triển khai một số các Chỉ thị, Kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư. Trong đó trọng tâm là một số Quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; thông báo kết luận của Bộ chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị ...

Cũng tại hội nghị đồng chí Bùi Hồng Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019. Trong tháng 10/ 2019, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt các hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của các cấp về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống của đất nước và của ngành. Chuẩn bị tốt các điều kiện làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban thường vụ tỉnh ủy kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và đoàn giám sát của Ban nội chính tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban thường vụ Tỉnh ủy… Đồng thời chỉ đạo cấp ủy,  Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo từng chuyên đề đối với các tổ chức, cơ sở đảng và Đảng viên. Duy trì tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lớp bồi dưỡng lý chính trị, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng.... Chỉ đạo Đảng ủy các phường xã tổ chức tốt các buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt các mô hình "Dân vận khéo"; mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" năm 2019.

Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo sâu sát, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Tính đến  tháng 10/2019 tổng thu ngân sách ước đạt trên 1 nghìn 466 tỷ đồng đạt 162, 2% số với kế hoạch tỉnh giao, đạt 155, 8% số với Nghị quyết HĐND thành phố; Chi ngân sách ước thực hiện trên 656 tỷ đồng, đạt 129,5%% số với kế hoạch tỉnh giao, đạt 123,7% Nghị quyết HĐND thành phố. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp có mức tăng trưởng khá... Trong sản xuất nông nghiệp, thành phố cũng tập trung chỉ đạo việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây màu vụ Đông, đảm bảo các điều kiện phòng chống lụt bão, Phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Chỉ đạo các xã khẩn trương hoàn thiện Đề án xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm chú trọng; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tháng 10/2019 thành phố đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3...

Tháng 11/2019 Thành ủy, HĐND,UBND thành phố đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện đó là: Làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh và Đại về Đại hội Đảng bộ các cấp; tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; Chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình; Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp cuối năm HĐND thành phố khóa 18; Hoàn thiện hồ sơ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dự liệu về địa giới hành chính trên địa bàn thành phố; Tăng cường công tác quản lý đất đai, GPMB, đôn đốc thực hiện các Đề án, duy trì đảm bảo nhiệm vụ an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế và đề xuất nhiều ý kiến quan trọng

Đồng chí Bùi Văn Hùng - Uỷ viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bùi Văn Hùng - Uỷ viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong tháng 10 vừa qua, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố cần triển khai thực hiện trong tháng 11 đó là: cấp ủy Đảng các cấp cần tập trung quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn của cấp trên để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp; các cơ sở tập trung thực hiện tốt việc bầu tổ trưởng, trưởng thôn; tiếp tục làm tốt công tác quản lý đất đai, GPMB, khẩn trương quyết toán các công trình đã hoàn thành; đẩy mạnh thực hiên các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; đôn đốc triển khai Đề án xây dựng NTM kiểu mẫu; chỉ đạo giải quyết tôt các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; làm tốt công tác tuyển quân năm 2020 đảm bảo số lượng đạt chất lượng… /

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác