Thứ 4 Ngày 20/11/2019

BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh và công bố quyết định chuẩn y Ủy viên BTV Tỉnh ủy

Chiều 19/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lần thứ 159 nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII (kỳ họp thường lệ cuối năm).

Chiều 19/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lần thứ 159 nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII (kỳ họp thường lệ cuối năm).

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ngành chức năng.

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến diễn ra từ ngày 4/12 đến hết buổi sáng ngày 6/12/2019 tại Hội trường UBND tỉnh.

Kỳ họp sẽ tập trung xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh; thi hành án dân sự, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; văn bản của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; báo cáo của hai ngành Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. 

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; các lĩnh vực tài chính, ngân sách, tài nguyên, môi trường, lĩnh vực nội vụ; kế hoạch, đầu tư; nông nghiệp, văn hóa - xã hội. 

Ngoài ra, kỳ họp cũng sẽ tiến hành nội dung về miễn nhiệm, kiện toàn một số chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận các nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, hội nghị đã tập trung cho ý kiến về các nhóm nội dung liên quan đến: đánh giá kết quả thực hiện năm 2019, mục tiêu phát triển năm 2020, trong đó, tập trung phân tích, làm rõ tính sát thực, bền vững của các chỉ tiêu đạt được trong năm 2019, nhất là chỉ tiêu về môi trường như thu gom rác thải; những hạn chế, tồn tại; nhiệm vụ năm 2020, tập trung xem xét 28 chỉ tiêu cụ thể; 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời bổ sung thêm những giải pháp để đảm bảo phát triển bền vững.

Lĩnh vực ngân sách, xem xét số liệu đánh giá, làm rõ về chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020; về chi ngân sách, liên quan đến phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư năm 2020, hội nghị xem xét, cho ý kiến về các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên. Trong giải pháp thu năm 2020, thảo luận về rà soát, kiên quyết về thực hiện cam kết của các doanh nghiệp trong việc nộp ngân sách nhà nước... 

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, hội nghị tập trung cho ý kiến về căn cứ pháp lý; khung giá đất. Về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, làm rõ nguyên tắc trong thực hiện giảm biên chế. 

Đối với nội dung chuyên đề về đầu tư, làm theo quy định; điều chỉnh dự án Ji-ca; phải có tính toán, đánh giá rất kỹ về đầu tư công. 

Về một số cơ chế chính sách liên quan đến hỗ trợ: mức giá khám, chữa bệnh phải có đánh giá tác động với việc tăng giá khám, chữa bệnh tới người dân; làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm được…; Về hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập, cần làm rõ nguyên tắc áp dụng, khuyến khích tận dụng những cái đã có để nâng cấp, xây dựng; cần nghiên cứu thêm quy mô nhà văn hóa sau sáp nhập và xem xét mức hỗ trợ theo quy mô thôn, xóm... 

Các nội dung liên quan đến chính sách an sinh xã hội, đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý, hội nghị nhất trí như đã trình…

Kết luận hội nghị, về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với dự kiến của Đảng Đoàn HĐND tỉnh. 

Về nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, BTV thống nhất như báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình, nhưng cần rà soát lại những tiêu chí đạt  và chưa đạt để có giải pháp hoàn thành trong năm tới; đồng thời lưu ý các tồn tại hạn chế; trong đó quan tâm đến: tình trạng khai thác đá ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, ô nhiễm môi trường, tiến độ một số dự án chậm, …  

Về nhiệm vụ năm 2020, BTV Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã trình, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tới. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Đó là, nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; có giải pháp đẩy nhanh phát triển chăn nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi. Cùng đó, những vấn đề bức xúc liên quan đến người dân phải hết sức quan tâm. Xác định một số điểm nhấn lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 như đẩy nhanh tiến độ những dự án lớn; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ thương mại, dịch vụ du lịch trên địa bàn;  quan tâm phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh; tiếp tục thực hiện 10 cam kết của tỉnh đối với doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung rà soát các dự án đầu tư  công, tránh dàn trải, lãng phí.

Về lĩnh vực tài chính, ngân sách, BTV Tỉnh ủy thống nhất theo báo cáo trình, tuy nhiên cần chú ý quan tâm chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2020 và phải có rà soát lại để có giải pháp hoàn thành. Về chi ngân sách, chú ý ưu tiên các dự án cấp bách. Về tài nguyên, môi trường, rà soát lại danh mục các dự án, chỉ đưa vào các dự án có đầy đủ căn cứ pháp lý; đánh giá kỹ các dự án đầu tư vào các khu đô thị, nhà ở… 

Về bảng giá các loại đất năm 2020, yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng bảng giá đất tạm thời cho đến khi có nghị định hướng dẫn của Chính phủ. Về các nội dung thuộc lĩnh vực nội vụ, thống nhất  như đã trình. 

Đối với nội dung hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm sau sáp nhập, nếu xây mới cần rà soát lại để đảm bảo phù hợp với mô hình thôn và thống nhất về tỷ lệ hỗ trợ, đồng thời nâng tỷ lệ hỗ trợ cho địa phương sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa... 

Về cơ chế hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, thống nhất như đề xuất nhưng lưu ý đảm bảo cân đối ngân sách. Về mức giá khám, chữa bệnh rà soát lại để trình HDND tỉnh xem xét. Các chính sách về an sinh xã hội, đặt tên đường thống nhất như đề xuất…

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định chuẩn y Ủy viên BTV Tỉnh ủy cho đồng chí Trương Quốc Huy.

Trước đó, hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định chuẩn y Ủy viên BTV Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với đồng chí Trương Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác