Thứ 5 Ngày 05/12/2019

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo Thành phố Phủ Lý giai đoạn 2016-2019

Chiều ngày 3/12/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo Thành phố Phủ Lý giai đoạn 2016-2019

Chiều ngày 3/12/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên giáo Thành phố Phủ Lý giai đoạn 2016-2019. Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Đức Thuần - UVBTV- Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hải Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng,ban chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Lãnh đạo Thành phố có đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực thành ủy; đồng chí Lê Văn Dũng - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP; đồng chí Phạm Văn Quân - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, văn phòng thành ủy.

Đồng chí Trần Đức Thuần - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo của Thành phố  tại buổi làm việc cho thấy, giai đoạn 2016-2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu giúp Thành ủy triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác đảm bảo đúng định hướng của Trung ương, của Tỉnh, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được đổi mới theo hướng thiết thực, phù hợp. Công tác Khoa giáo từng bước đi vào nề nếp và đạt hiệu quả tích cực. Việc quán triệt, triển khai học tập Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 , khóa 12 của Đảng được triển khai, thực hiện hiệu quả. Hàng năm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia đăng ký các nội dung học tập và làm theo Bác theo chuyên đề từng năm. Qua 3 năm, toàn TP đã xây dựng triển khai được 193 mô hình học và làm theo Bác, hiện còn 167 mô hình đang thực hiện, trong đó có nhiều mô hình phát huy hiệu quả như: mô hình "Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị", mô hình "Xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ"... Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương luôn được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Chất lượng hoạt động của đội ngũ báo viên , tuyên truyền viên từ TP đến cơ sở ngày càng được nâng cao, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng. Trong 3 năm, từ năm 2016 đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp mở 127 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức QP-AN... Việc nắm và phản ánh dư luận xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội....

Tại buổi làm việc, qua nghiên cứu và nghe báo cáo kết quả công tác tuyên giáo của Thành phố giai đoạn 2016-2019, các thành viên đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý đã đạt được trong những năm qua, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại hạn chế mà Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý cần khắc phục như: Định hướng dư luận, định hướng thông tin cần được quan tâm hơn; giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết tại các Chi, Đảng bộ cơ sở còn hạn chế; giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05 còn chưa cụ thể...

Qua nghe các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra, Đại diện các đ/c lãnh đạo Thành ủy, UBND và Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình mọi ý kiến, thắc mắc của các thành viên đoàn kiểm tra.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Trần Đức Thuần - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng đoàn kiểm tra cũng yêu cầu: Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý cần tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; cần cụ thể hóa các biện pháp tổ chức thực hiện các nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác; làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng các mô hình…/.​

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác