Thứ 6 Ngày 06/12/2019

Thành ủy Phủ Lý quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn một số nội dung thực hiện chỉ thị số 35

Chiều ngày 4/12/2019 Thành ủy Phủ Lý tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các NQ, Kết luận của Bộ chính trị và hướng dẫn một số nội dung thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chiều ngày 4/12/2019 Thành ủy Phủ Lý tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các NQ, Kết luận của Bộ chính trị và hướng dẫn một số nội dung thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng của Tỉnh; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư TT Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; trưởng, phó các phòng ban ngành đoàn thể của Thành phố; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Phủ Lý, cán bộ chuyên viên các ban xây dựng Đảng, văn phòng Thành ủy.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe kế hoạch quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, BTV Tỉnh ủy, BTV Thành ủy Phủ Lý hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như: hướng dẫn về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2023; một số nội dung, yêu cầu cụ thể về công tác nhân sự như tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên, độ tuổi, cơ cấu, số lượng cấp ủy, trình tự thực hiện quy trình nhân sự, hồ sơ nhân sự…

Sau hội nghị, Thành ủy Phủ Lý yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các NQ, KL của Bộ chính trị; cùng với đó, nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị, tham mưu đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị đại hội, đảm bảo lựa chọn nhân sự theo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn./.​

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác