Thứ 2 Ngày 09/12/2019

Đảng ủy Công an Hà Nam quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp trong Công an tỉnh

Ngày 3/10, Đảng ủy Công an Hà Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; các văn bản của cấp ủy cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Ngày 3/10, Đảng ủy Công an Hà Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; các văn bản của cấp ủy cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh về đại hội các chi bộ, đảng bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm vụ 2020 – 2025 cho cấp ủy, lãnh đạo, trợ lý công tác xây dựng đảng các đơn vị trong Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố; các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Đại tá Trần Minh Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Công an tỉnh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đại biểu đã được nghe Đại tá Trần Minh Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 129 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội Đảng các cấp trong CAND; Kế hoạch số 119 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về đại hội các chi bộ, đảng bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025… Trong đó nhấn mạnh vào các nội dung chính về việc xây dựng văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong Công an tỉnh phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực; góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên… Việc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, văn bản của cấp ủy cấp trên về đại hội đảng các cấp nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện thống nhất, hiệu quả và thành công đại hội đảng các cấp trong Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Việc tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng như dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, các chi, đảng bộ cần triển khai thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể. Báo cáo chính trị trình đại hội cần chuẩn bị kỹ, đánh giá đúng tình hình, kết quả đã đạt được từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của chi, đảng bộ nhiệm kỳ tới cho sát hợp. Đối với công tác nhân sự, các đơn vị phải chủ động phối hợp với cơ quan tổ chức cán bộ rà soát, đề xuất phương án nhân sự, công tác luân chuyển, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ để việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới đảm bảo cơ cấu, độ tuổi theo đúng quy định. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải đảm bảo phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, coi trọng chất lượng, thực hành tiết kiệm, không phô trương, hình thức, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng lần thứ XIII của Đảng gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của ngành ; trong đó tập trung vào các hoạt động chính trị, tổ chức đại hội trong Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Công an các huyện, thành phố và công tác đảm bảo ANTT cho đại hội đảng các cấp trên địa bàn…

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Hà Nam đã công bố các quyết định thành lập Tiểu ban văn kiện; Nhân sự; Tuyên truyền; Tổ chức - phục vụ và tổ giúp việc các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Công an Tỉnh Hà Nam

Các tin khác