Thứ 5 Ngày 19/12/2019

Huyện ủy Thanh Liêm tổng kết công tác dân vận, tôn giáo năm 2019

Huyện ủy Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, tôn giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Huyện ủy Thanh Liêm vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, tôn giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2019  Ban dân vận  huyện ủy đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động dân vận hướng về cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với các tiêu chí xây dựng NTM; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả, trong năm đã tham mưu với  BTV huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai mô hình “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại 3 xã là Liêm Phong, Liêm Cần và Thanh Tân; chỉ đạo tổ chức 3 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và công nhân lao động thuộc các doanh nghiệp ở cấp huyện và 17 cuộc đối thoại ở các xã thị trấn; Ngoài ra, đồng chí bí thư huyện ủy đã thực hiện 7 lần tiếp công dân với 12 lượt người, tổng cộng 10 vụ việc và đối thoại trực tiếp với 3 công dân; toàn huyện đã đăng ký xây dựng 64 điển hình tập thể, cá nhân “dân vận khéo”…Tại hội nghị huyện ủy Thanh Liêm đã tổng kết công tác tôn giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận, công tác tôn giáo năm 2020./. 

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác