Thứ 2 Ngày 06/01/2020

Thành uỷ Phủ Lý tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Sáng ngày 3/01/2020 Thành uỷ Phủ Lý tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Sáng ngày 3/01/2020 Thành uỷ Phủ Lý tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Về dự có Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đại biểu thành phố có đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh uỷ viên - Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong ban Thường vụ thành uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí là uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019 công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được Ban thường vụ, BCH Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện khá toàn diện, có trọng tâm trọng điểm. Trong năm đã ban hành 2 Nghị quyết, 1 Chỉ thị, 4 Thông tri, 14 Chương trình hành động, 58 Kế hoạch và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội ở địa phương. Đặc biệt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh, trọng tâm là Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm chú trọng, năm 2019, Đảng bộ thành phố đã duy trì hiệu quả các hội nghị báo cáo viên, công tác viên dư luận xã hội, tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ, đảng viên. Công tác quản lý và phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng, trong năm đã kết nạp 124 quần chúng ưu tú vào Đảng, phát huy hiệu Đảng cho 756 đảng viên, đồng thời duy trì hiệu quả 176 mô hình điểm về học tập và làm theo Bác. Hiện toàn Đảng bộ Thành phố có 68 chi, đảng bộ cơ sở (trong đó có 21 đảng bộ phường xã, 9 Đảng bộ cơ quan trường học, 38 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố, 319 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở) với trên 9.300  đảng viên. Qua đánh giá xếp loại, đã có 13/68 tổ chức cơ sở Đảng và trên 1.100 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Bên cạnh đó BCH đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.700 tỷ đồng đạt 167,2% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 1160,6% so với nghị quyết HĐND thành phố; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 35 nghìn tấn; văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc; công tác lập lại TTĐT -TTCC được tập trung chỉ đạo quyết liệt; các công trình dự án được đầu tư, đẩy nhanh tiến độ; công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng cơ bản và TTĐT được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh - quốc phòng được giữ vững...Trong công tác kiểm tra giám sát, cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra 56 tổ chức Đảng, 48 đảng viên; giám sát chuyên đề 51 tổ chức Đảng, 45 đảng viên. Uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra 01 tổ chức Đảng cấp dưới và 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 57 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 2 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 43 tổ chức đảng, 30 đảng viên và nhiều cuộc kiểm tra, giám sát khác.... Thông qua công tác kiểm tra giám sát đã chỉ rõ được những ưu, khuyết điểm, vi phạm của các tổ chức Đảng và đảng viên.

Năm 2020, Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết TW 4 khoá 12 về xây dựng, chính đốn Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế thành phố cần khắc phục. Các đồng chí cũng yêu cầu, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng; tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo. Trước mắt tập trung đảm bảo cho nhân dân đón tết an toàn, lành mạnh; đặc biệt quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo...; giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.... 

Nhân dịp này đã có 13 tổ chức cơ sở đảng được Đảng bộ thành phố công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; 7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015-2019); 23 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015-2019) được nhận giấy khen của Đảng bộ thành phố. /.​

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác