Thứ 3 Ngày 07/01/2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chiều 7/1, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 168, thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1); Dự thảo các báo cáo chuyên đề; Dự thảo đề cương Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Chiều 7/1, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 168, thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1); Dự thảo các báo cáo chuyên đề; Dự thảo đề cương Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; thành viên Tiểu ban Văn kiện; thành viên tổ biên tập, tổ giúp việc Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện; lãnh đạo đại diện một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ hơn về: Chủ đề đại hội, bố cục, nội dung, đánh giá kết quả, các chỉ tiêu cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020; hạn chế, khuyết điểm; đặc biệt là nội dung đánh giá tổng quát, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ đột phá, những chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ tới; những giải pháp chủ yếu nhằm đạt được mục tiêu đề ra…

Về dự thảo các báo cáo chuyên đề và dự thảo đề cương Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020 các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến sau hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, thành viên Tiểu ban Văn kiện, thành viên Tổ biên tập, tổ giúp việc Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tiếp tục chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo yêu cầu về tính khái quát, đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được. Đặc biệt, phải đề xuất sát thực những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đột phá, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện báo cáo thuộc ban, ngành, đoàn thể nào thì ban, ngành, đoàn thể đó phải chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra. Cùng với tập trung đánh giá đúng nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, các ban, ngành, đoàn thể cần chủ động bổ sung, rà soát lại các chỉ tiêu, tham khảo các chỉ tiêu chung của toàn quốc để có căn cứ điều chỉnh phù hợp, chính xác; các chỉ tiêu phải được tính toán sát yêu cầu, điều kiện thực tế địa phương; với những chỉ tiêu khó đạt phải nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh trong thời gian tới; với những chỉ tiêu có khả năng đạt được phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện bằng được. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý: Trong đánh giá và xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu, các ban, ngành, đoàn thể phải luôn chú ý đến những lĩnh vực về quản lý tài nguyên, xử lý ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Cùng đó, xác định rõ nội dung những bước đột phá cụ thể nhằm hướng tới mục tiêu đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025 đưa Hà Nam phát triển toàn diện, nhanh, bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới rất nặng nề, do vậy các ban, ngành, đoàn thể phải phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành sớm Dự thảo Báo cáo chính trị trình BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến (lần 1) trong thời gian trước Tết nguyên đán.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác