Thứ 5 Ngày 09/01/2020

Thanh Liêm: Tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2019.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Lê Thị Thủy - UV BCH TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Văn Quyết - UVBTV TU - Trưởng ban nội chính TU; Đồng chí Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư HU; Đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí Thư TT HU - Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó BT HU - CT UBND huyện dự hội nghị.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Lê Thị Thủy - UV BCH TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Văn Quyết - UVBTV TU - Trưởng ban nội chính TU; Đồng chí Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư HU; Đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí Thư TT HU - Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó BT HU - CT UBND huyện dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, hiệu quả. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết, trong đó Chỉ thị 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong năm toàn huyện tổ chức được 21 lớp bồi dưỡng chính trị, kết nạp 102 đảng viên mới. Trong phát triển KT huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu KT – XH so với KH đề ra, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao như: thu nhập bình quân đầu người tăng trên 16% so với năm 2018; giá trị sản xuất CN-TTCN; thu ngân sách tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 120% KH năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,26%. Phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu được triển khai quyết liệt, huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sáp nhập 2 xã Thanh Bình và Thanh Lưu thành thị trấn Tân Thanh. Các hoạt động VH-XH diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì tốt; công tác cải cách hành chính được tăng cường, an ninh CT – TT ATXH ổn định, các nhiệm vụ quân sự địa phương được giữ vững. Hội nghị cũng đã tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị BTV huyện ủy đã khen thưởng cho 14 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 38 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

 HUYỆN ỦY THANH LIÊM

Các tin khác