Thứ 2 Ngày 13/01/2020

BCĐ thành phố về quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, phong trào thi đua “dân vận khéo” TP Phủ Lý tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 7/1/2020 Ban chỉ đạo thành phố về quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, phong trào thi đua dân vận khéo TP Phủ Lý tổng kết công năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Sáng ngày 7/1/2020 Ban chỉ đạo thành phố về quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, phong trào thi đua dân vận khéo TP Phủ Lý tổng kết công năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư TT Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị

Về dự có đồng chí Phạm Thị Thủy - Phó trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư TT thành ủy, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí thành viên các ban chỉ đạo….

Năm 2019, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Phủ Lý đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở gắn với thực hiện nghị quyết số 25 của BCH TW Đảng về “tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tiến bộ vượt bậc về cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố. Công tác phối hợp thực hiện dân chủ giữa chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường. Vai trò tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng hiệu quả hơn. Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo", trong năm 2019, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo" các cấp, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện phong trào thi đua; tăng cường các hoạt động, đảm nhận các công trình, phần việc thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương; Trong năm 2019 các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã xây dựng mới 30 mô hình trong đó có 24 mô hình tập thể, 6 mô hình cá nhân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, VHXH, đảm bảo an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị điển hình như mô hình trồng rau sạch, rau an toàn của Hội nông dân xã Liêm Tiết; mô hình “vận động nhân dân xây dựng đoạn đường tự quản sáng xanh sạch đẹp " của đồng chí Nguyễn Xuân Toàn - chủ tịch Hội CCB thành phố tại địa bàn tổ dân phố số 6 phường Thanh Châu; mô hình “tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn không tin theo đạo lạ, tà đạo" của đội phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc công an Thành phố thực hiện trên địa bàn xã Phù Vân.

Năm 2019 tình hình hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn Thành phố nhìn chung cơ bản ổn định. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được tăng cường; các cấp các ngành tập trung hướng dẫn các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật. Về hoạt động phật giáo: Trên địa bànThành phố hiện nay có 70 chùa, 84 chức sắc phật giáo với khoảng 39 nghìn tín đồ. Trong năm các hoạt động đã thu hút đông đảo tín đồ, phật tử và nhân dân tham gia tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tốt. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo nhân các dịp lễ tết được quan tâm. Điển hình như chùa Ngái Trì, chùa Bảo Lộc, chùa Bầu, chùa Châu Lâm…Tuy nhiên việc xây dựng, tu sửa nâng cấp các công trình phật giáo vẫn còn tồn tại một số vi phạm…Về hoạt động công giáo: Hiện nay trên địa bàn Thành phố có 18/21 phường xã có đông đồng bào theo đạo thiên chúa với hơn 12 nghìn nhân khẩu, có 25 nhà thờ, 6 nhà thờ xứ, 19 nhà thờ họ lẻ, 7 linh mục. Các hoạt động công giáo diễn ra ổn định. Tuy nhiên vẫn còn một số giáo xứ giáo họ vi phạm quy hoạch, chính sách đất đai…Ngoài ra trên địa bàn thành phố còn 23 hộ với 27 nhân khẩu theo đạo Hoàng Thiên Long, 6 trường hợp theo pháp công luân, 10 trường hợp theo hội thánh đức chúa trời. Hiện hoạt động đã lắng xuống, không phát sinh số hộ mới tin theo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở , công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo"; giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Thị Thủy - Phó ban Dân Vận Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư TT thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của BCĐ thực hiện QCDC, BCĐ công tác tôn giáo và BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo" trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận theo hướng “Gần dân, trọng dân, vì dân, có ý thức trách nhiệm, nói đi đôi với làm", góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập trung làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo; đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo" gắn với  xây dựng các mô hình, điển hình để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương, tích cực nhân rộng các điển hình có hiệu quả./.​

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác