Thứ 4 Ngày 22/01/2020

Huyện Ủy Thanh Liêm: Gặp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Mừng Xuân Canh Tý 2020.

Huyện Ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị gặp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 3/2/1930 – 3/2/2020 và Mừng Xuân Canh Tý 2020.

Huyện Ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị gặp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 3/2/1930 – 3/2/2020 và Mừng Xuân Canh Tý 2020.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu là lãnh đạo huyện và các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. 90 năm qua, kể từ khi có Đảng lãnh đạo, các phong trào hành động cách mạng ở huyện Thanh Liêm không ngừng phát triển. Trong những năm gần đây, Đảng bộ huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; huyện nhà được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018. Năm 2019 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,26%, thấp hơn bình quân chung của tỉnh. Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015-2020, Thanh Liêm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXX và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2020, trước mắt cần tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết./.

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác