Thứ 5 Ngày 13/02/2020

Thanh Liêm: Họp BCH Đảng bộ huyện mở rộng.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức Hội nghị họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) thảo luận, thông qua dự thảo lần 3. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIX trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức Hội nghị họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) thảo luận, thông qua dự thảo lần 3. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIX trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, chỉnh sửa các nội dung trong dự thảo, thể hiện tâm huyết trách nhiệm từng ngành, từng đơn vị. Nội dung các ý kiến chủ yếu tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới cũng được trao đổi thảo luận kỹ trên cơ sở tính toán phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, trong đó đi sâu thảo luận về các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới đó là: Tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM theo hướng đô thị văn minh; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, trọng tâm là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở… Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Bí thư huyện ủy đã ghi nhận các ý kiến của các đại biểu đã thể hiện trách nhiệm và có tính khoa học hợp lý. Đồng chí đề ghị tiểu ban văn kiện nghiêm túc tiếp thu bổ xung để hoàn thiện văn kiện. Về bố cục cần rà soát các nội dung đánh giá tổng kết cho ngắn ngọn, bổ sung các chi tiết trong các giải pháp, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo trính trị phải thể hiện sự kết tinh trí tuệ trong toàn Đảng bộ. Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của BTV, BCH Đảng bộ huyện./.

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác