Thứ 4 Ngày 19/02/2020

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 2/2020

Chiều ngày 18/02/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chiều ngày 18/02/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tháng 1/2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2020. Theo đó, trong tháng 1/2020, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh. Đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại của công dân cũng như hoạt động điều hòa, phối hợp giữa hai kỳ họp...

Triển khai nhiệm vụ tháng 2/2020, phiên họp đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết các việc phát sinh giữa 2 kỳ họp; triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 11, trọng tâm là nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội năm 2020. Tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm; tăng cường giám sát việc tuân theo  Hiến pháp, pháp luật ở địa phương. Phối hợp rà soát, xem xét thống nhất các nội dung có tính cần thiết, cấp bách phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để quyết định trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh; phối hợp chuẩn bị, tổ chức kỳ họp theo quy định…

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh.

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; những nội dung cần thiết để tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh bất thường; làm rõ một số nội dung kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; tình hình theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến thảo luận tại phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Với các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp bất thường, cần tiếp tục xem xét, rà soát kỹ trên tinh thần phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện về căn cứ pháp lý. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh như đã trình tại phiên họp.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác