Thứ 5 Ngày 27/02/2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền tháng 3/2020

Sáng 26/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền trên báo chí tháng 2, định hướng công tác tuyên truyền tháng 3/2020. Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 26/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền trên báo chí tháng 2, định hướng công tác tuyên truyền tháng 3/2020. Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Qua báo cáo đánh giá cho thấy: tháng 2/2020 các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền, kịp thời thông tin các sự kiện chính trị, thời sự trong tỉnh cũng như trong nước và thế giới; tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cụ thể như: tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); thành lập thị trấn Tân Thanh (huyện Thanh Liêm); công tác giao nhận quân năm 2020; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng … 

Tình hình dịch Covid-19, công tác phòng chống dịch bệnh của các cấp, ngành; kết quả, công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, việc thực hiện Nghị định số 100 của Chính phủ… Các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực phản ánh các sự kiện chính trị quan trọng, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được quan tâm, đẩy mạnh trên các loại hình báo chí…

Tại hội nghị đại diện các cơ quan báo chí đã thảo luận, trao đổi, nêu ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trong tháng 3 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, khách quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Tháng 3/2020, các cơ quan báo chí thực hiện tốt nội dung định hướng tuyên truyền; tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phòng chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh các tin, bài khuyến cáo, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa; không lơ là, chủ quan nhưng cũng không gây hoang mang, lo lắng trong xã hội. Cập nhật thường xuyên, chính xác các thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh từ nguồn tin chính thức của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Sở Y tế. Chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin gây hoang mang trong dư luận về dịch bệnh. 

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách mới của Đảng; nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng biểu dương những mô hình, gương điển hình trong cán bộ, đảng viên, nhân dân học và làm theo gương Bác; các hoạt động thông tin, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, thời sự nổi bật trong tháng 3; kết quả, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. 

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nắm bắt tình hình, tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác