Thứ 3 Ngày 03/03/2020

Thanh Liêm: Huyện ủy tổ chức giao ban thường kỳ đánh giá công tác tháng 2; triển khai nhiệm vụ tháng 3/2020.

Huyện Ủy Thanh Liêm tổ chức giao ban thường kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 2; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2020. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên TUV - Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Xuân Thành - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Hoàng Mạng Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện dự hội nghị.

Huyện Ủy Thanh Liêm tổ chức giao ban thường kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 2; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2020. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên TUV - Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Xuân Thành - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Hoàng Mạng Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Tháng 2/2020, Huyện ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể nhân dân trong huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn theo kế hoạch, đặc biệt đã tập trung chỉ đạo tổ chức tốt ĐH cho bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023. Đến nay, toàn huyện đã có 205/227 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ĐH xong còn 22 chi bộ thuộc đảng ủy TT Tân Thanh đang tiến hành ĐH. Trong sản xuất nông nghiệp đã hoàn thành gieo cấy lúa xuân với diện tích trên 6.000 ha, trồng cây nhân dân 65.000 cây đạt 100% KH. Các lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng tiếp tục thực hiện có hiệu qủa, thu ngân sách trong tháng trên 318,5 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 37% KH năm. Lĩnh vực văn hóa y tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, sau 17 năm huyện đăng cai giải vật mùa xuân thượng võ đạt giải nhất toàn đoàn, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời đúng quy định.

Tháng 3/2020, Huyện ủy Thanh Liêm tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo KH. Trong đó, chuẩn bị tốt các nội dung chương trình đại hội đảng bộ các xã, thị trấn và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện; chỉ đạo đảng bộ xã Liêm Cần, Liêm Sơn và chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện chuẩn bị đại hội điểm cấp cơ sở theo đúng KH, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về phòng chống dịch CoVid - 19; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp nhận công an chính quy về 8 xã, thị trấn còn lại, đảm bảo ANCT -TTATXH trên địa bàn./.

HUYỆN ỦY THANH LIÊM

Các tin khác