Thứ 6 Ngày 06/03/2020

Quán triệt các văn bản hướng dẫn của UBKT Trung ương phục vụ đại hội đảng các cấp

Sáng 5/3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 5/3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, kiểm tra viên, cán bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy đã trực tiếp quán triệt nội dung trọng tâm các văn bản hướng dẫn của UBKT Trung ương gồm: Hướng dẫn 07 (ngày 12/12/2019) về “Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn 08 (ngày 14/2/2020) về “Công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn 09 (ngày 14/2/2020) về “Cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên UBKT của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc đảng bộ quân đội”; Hướng dẫn 10 (ngày 15/2/2020) về “Cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên UBKT của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong Công an Nhân dân”. 

Cùng với quán triệt nội dung các văn bản hướng dẫn của UBKT Trung ương, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy cũng đã liên hệ với thực tế nhiệm vụ KTGS của đảng bộ tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh như: tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội; việc phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, KTGS công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới; số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, độ tuổi, nhân sự UBKT… 

Cùng với đó, đề nghị các đại biểu dự hội nghị quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của UBKT Trung ương và UBKT cấp trên, thực hiện nghiêm công tác KTGS. Đồng thời, nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu, báo cáo cấp ủy những vụ việc phức tạp nảy sinh; tập trung giải quyết hiệu quả những vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy và UBKT các cấp; hướng dẫn UBKT cấp dưới về một số nghiệp vụ cụ thể trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Việc tổ chức hội nghị giúp cán bộ cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh quán triệt nội dung các văn bản hướng dẫn của UBKT Trung ương và nhiệm vụ trong thời gian tới, qua đó lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả công tác KTGS, góp phần phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác