Thứ 2 Ngày 09/03/2020

Thanh Liêm: Họp Báo cáo viên thường kỳ tháng 3 năm 2020.

Ban tuyên giáo – TT Bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị Báo cáo viên kỳ tháng 3 năm 2020. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu huyện đến 16 điểm cầu xã, thị trấn trong huyện. Đồng chí Hoàng Văn Hạnh - UV BTV HU - Trưởng ban tuyên giáo - GĐ TT Bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì hội nghị.

Ban tuyên giáo - TT Bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị Báo cáo viên kỳ tháng 3 năm 2020. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu huyện đến 16 điểm cầu xã, thị trấn trong huyện. Đồng chí Hoàng Văn Hạnh - UV BTV HU - Trưởng ban tuyên giáo - GĐ TT Bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị các báo cáo viên trong huyện tại các điểm cầu được lãnh đạo trung tâm y tế huyện thông qua tình hình dịch bệnh, cũng như công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do CoVid – 19 gây ra; Định Hướng công tác tuyên truyền về phân gianh và cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước khác… Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, huyện nhà tiếp tục bám sát vào sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch vên đường hô hấp cấp, thường xuyên cập nhập thông tin, tình hình để tuyên truyền cho toàn thể cán bộ và nhân dân, với phương châm không chủ quan với dịch bệnh. Đồng thời tuyên truyền thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho Đại họi Đảng các cấp, tiến tới ĐH ĐB toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Tuyên truyền về việc tiếp tục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH; coi trọng công tác phản ánh báo cáo…. Đảm bảo giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn toàn huyện./

 Minh Nguyệt (Đài Thanh liêm)

Các tin khác