Thứ 6 Ngày 13/03/2020

Huyện ủy Thanh Liêm: Tổ chức Hội nghị xin ý kiến đóng góp xây dựng báo cáo chính trị trình ĐHĐB huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức Hội nghị xin ý kiến một số Sở, ngành của tỉnh về dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức Hội nghị xin ý kiến một số Sở, ngành của tỉnh về dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Thanh Liêm được chuẩn bị chu đáo, toàn diện, đồng bộ gồm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân; một số bài học kinh nghiệm và mục tiêu nhiệm vụ; giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung góp ý vào các nội dung gồm: Cần chỉnh sửa bổ sung một số câu từ, cụm từ, số liệu trên một số lĩnh vực để làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, chủ đề đại hội nên ngắn gọn toát lên được mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; Báo cáo chính trị khái quát, số liệu nên đưa vào mục lục ... Phát biểu kết luận tại hội nghị đ/c Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư huyện uỷ đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến góp ý của lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Đồng thời đề nghị các thành viên tiểu ban văn kiện, tổ văn kiện tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa bổ sung các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo chính trị, đảm bảo chất lượng có trọng tâm, trọng điểm theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra, để báo cáo chính trị thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ, phản ánh trung thực, khách quan, khoa học về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29, phương hướng nhiệm vụ giải pháp có tính khả thi cao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

HUYỆN ỦY THANH LIÊM

 

Các tin khác