Thứ 4 Ngày 18/03/2020

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua các nội dung trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng 17/3, các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh thông qua các nội dung Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh.

Sáng 17/3, các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh thông qua các nội dung Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã báo cáo chương trình nội dung kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 25/3/2020 để xem xét thông qua một số nội dung cấp bách liên quan đến phát triển KT-XH của tỉnh và công tác tổ chức cán bộ. 

Hội nghị cũng nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp (gồm: Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Giang đoạn từ đập Vĩnh Trụ đến trạm bơm Quan Trung tỉnh Hà Nam; nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách cống và âu thuyền Tắc Giang tại K129+420 đê Hữu Hồng; nghị quyết đầu tư dự án cấp bách sạt lở và nâng cấp tuyến đê bối Đinh Xá, thành phố Phủ Lý do ảnh hưởng của bão số 3, đợt mưa lũ tháng 7/2018; nghị quyết về chủ trương cải tạo, nâng cấp kiên cố hóa kênh CG2, CG4 huyện Lý Nhân; nghị quyết về đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối QL38B đến đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn từ đường ĐT491 đến đường nối 02 cao tốc, qua KCN Thái Hà; nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung các cụm CN trên địa bàn tỉnh; nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam; nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất bổ sung, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa bổ sung, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh).

Các đại biểu dự hội nghị.

Thảo luận, cho ý kiến các nội dung trên, cơ bản các đại biểu đều nhất trí với dự thảo do Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình. Ngoài ra, các ý kiến cũng tập trung phân tích, làm rõ các nội dung còn băn khoăn liên quan đến danh mục các dự án thu hồi đất; kế hoạch đầu tư công trung hạn; cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, nâng cấp  hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung các cụm công nghiệp; điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất... Một số ý kiến đề xuất xem xét, chỉnh sửa tên các nghị quyết, dự án cho thống nhất, phù hợp, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thông qua và triển khai thực hiện…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Về cơ bản BCH nhất trí với báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Đồng thời, BCH cũng lưu ý một số vấn đề cụ thể liên quan đến các nội dung tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Trong đó, liên quan đến tờ trình về chủ trương đầu tư dự án xử lý khẩn cấp khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Giang đoạn từ đập Vĩnh Trụ đến trạm bơm Quan Trung, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát để đảm bảo không trùng lặp về dự án.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Về quy định chính sách hỗ trợ đầu tư, nâng cấp  hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung các cụm công nghiệp, BCH lưu ý Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu mức hỗ trợ phù hợp để thu hút các doanh nghiệp có năng lực tham gia đầu tư nâng cấp hạ tầng cùng với đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; đảm bảo hỗ trợ và thực hiện sau đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí ngân sách nhà nước…

BCH giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện nội dung các tờ trình theo quy định; Đảng đoàn HĐND lãnh đạo, chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh thẩm định trình HĐND theo đúng quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh 2 nhiệm vụ trọng tâm và một nhiệm vụ cấp bách: Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, MTTQ, các đoàn thể thực hiện khẩn trương, tích cực các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Cùng với việc thảo luận, thông qua các nội dung trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh, hội nghị cũng đã tiến hành nội dung về công tác cán bộ./.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác