Thứ 5 Ngày 19/03/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lê Hồ nhiệm kỳ 2020- 2025- Đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở của Đảng bộ tỉnh

Ngày 19/3, Đảng bộ xã Lê Hồ (huyện Kim Bảng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ngày 19/3, Đảng bộ xã Lê Hồ (huyện Kim Bảng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Dự, chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, cùng 215 đại biểu chính thức thay mặt 371 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Lê Hồ.

Các đại biểu dự đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ, nhân dân xã Lê Hồ luôn đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung khai thác tiềm năng, phát huy nội lực triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đề ra. Cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển KT-XH; huy động các nguồn lực tổng trị giá 90 tỷ đồng để hoàn thiện, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM; chú trọng lãnh đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), ngành nghề, nâng giá trị sản xuất CN- TTCN hằng năm tăng bình quân 17,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 1,7%.

Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được thực hiện hiệu quả. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển. Các lĩnh vực: văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, xây dựng làng, gia đình văn hóa...đều vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, đạt kết quả toàn diện. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 31 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nội chính, phòng chống tham nhũng…  được thực hiện nghiêm.

Qua đánh giá chất lượng hằng năm: gần 96% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thu được kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, Đại hội Đảng bộ xã Lê Hồ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển KT - XH, nâng cao đời sống nhân dân. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Chú trọng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư xây dựng các khu thương mại, đô thị, dịch vụ dọc tuyến Quốc lộ 38 theo quy hoạch.

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp sạch, hàng hóa, phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hoàn thiện hệ thống công trình phúc lợi. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 1/3 tổng số hộ nghèo giai đoạn 2021-2025. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 5%/năm; phấn đấu đạt tiêu chí phường trước năm 2025. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 91%; trong nhiệm kỳ, kết nạp 6 đảng viên mới/năm...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Lê Hồ đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo đồng thuận cao trong đảng bộ, nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Tâp trung lãnh đạo phát triển kinh tế, khai thác thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bầu cử BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chí theo hướng quy hoạch phát triển xã thành phường làm cơ sở định hướng đầu tư và huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đảng, đồng thuận trong xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội củng cố quốc phòng địa phương.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXVII và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác