Thứ 3 Ngày 24/03/2020

Yên Bắc: 244 đại biểu chính thức dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 24/3/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Yên Bắc lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức phiên trù bị. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên chọn tổ chức Đại hội điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 24/3/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Yên Bắc lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức phiên trù bị. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên chọn tổ chức Đại hội điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung, chương trình đại hội

Dự phiên trù bị có các đồng chí: Trương Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy, cùng 244 đại biểu chính thức của Đảng bộ phường Yên Bắc.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 đồng chí; Bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí.

Trong phiên trù bị đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nội quy Đại hội và quán triệt một số nội dung căn bản của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phổ biến Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Ban hành quy chế bầu cử trong Đảng.

Cũng trong phiên trù bị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, thời gian qua, 15/15 chi bộ thuộc Đảng bộ phường Yên Bắc đã tổ chức lấy ý kiến của các đảng viên trong chi bộ; việc tổ chức thảo luận lấy ý kiến đóng góp được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, không khí thảo luận dân chủ, cởi mở; các ý kiến đóng góp đều mang tính xây dựng, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; hầu hết các ý kiến cho rằng dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị công phu, đổi mới, có chất lượng, bố cục chặt chẽ, nội dung đầy đủ, cô đọng, dễ hiểu, đánh giá sát tình hình thực tế, có tính tổng kết, khái quát cao, những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đưa ra có cơ sở khoa học và thực tiễn có tính khả thi cao.

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Yên Bắc lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai 25/3/2020./.

Tin&ảnh: Hoàng Hồng

Các tin khác