Thứ 5 Ngày 26/03/2020

Thành ủy Phủ Lý: Tổ chức Hội nghị xin ý kiến đóng góp xây dựng báo cáo chính trị trình ĐHĐB Thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/3/2020 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị xin ý kiến các Sở, ngành của tỉnh về dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 23/3/2020 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị xin ý kiến các Sở, ngành của tỉnh về dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đồng chí  Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các sở, ban, ngành của Tỉnh; các đồng chí trong BTV Thành ủy Phủ Lý….

Đồng chí  Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ý kiến đa số đại biểu đánh giá cao dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Phủ Lý lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản phản ánh đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020

Các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung của dự thảo báo cáo chính trị, trong đó, tập trung vào chủ đề Đại hội; đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020; phân tích sâu những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn, từ đó lựa chọn chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo văn kiện; bảo đảm đánh giá sát đúng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các mặt công tác xây dựng Đảng; phân tích từng nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung như: đề nghị BTV Thành ủy Phủ Lý cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa nội dung chủ đề đại hội theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, sát với tình hình thực tiễn địa phương; rút ngắn dung lượng dự thảo báo cáo, cân đối giữa các phần nội dung đảm bảo khái quát, cô đọng, phù hợp giữa phần đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ qua, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. 

BTV Thành ủy Phủ Lý đã nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời đề nghị các thành viên tiểu ban văn kiện, tổ văn kiện tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa bổ sung các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo chính trị, đảm bảo chất lượng có trọng tâm, trọng điểm theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra, để báo cáo chính trị thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ, phản ánh trung thực, khách quan, khoa học về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII, phương hướng nhiệm vụ giải pháp có tính khả thi cao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025./.​

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác