Thứ 5 Ngày 26/03/2020

Đại hội Đảng bộ xã Liêm Cần nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 24/3, Đảng bộ xã Liêm Cần long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên TW đảng - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, Lãnh đạo huyện ủy, bí thư đảng ủy các đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện cùng 217 đại biểu đại diện cho 371 đảng viên trong toàn đảng bộ. Đây là đảng bộ được huyện Thanh Liêm chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm.

Sáng 24/3, Đảng bộ xã Liêm Cần long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên TW đảng - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, Lãnh đạo huyện ủy, bí thư đảng ủy các đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện cùng 217 đại biểu đại diện cho 371 đảng viên trong toàn đảng bộ. Đây là đảng bộ được huyện Thanh Liêm chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm.

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Liêm Cần đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực triển kha thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã đã đề ra. Việc triển khai thực hiện các chỉ thị Nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, nhất là thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, Hàng năm, có trên 85% số chi bộ trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng, hiệu quả. Kinh tế của xã từng bước được nâng lên, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đế năm 2020 đạt 50,2 triệu đồng/người/năm;Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1%/năm.  Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc.An ninh quốc phòng được đảm bảo, giữ vững. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Liêm Cần xác định 3 khâu khâu đột phá, với quyết tâm chính trị cao để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra: Nâng cao chất lượng, trách nhiệm kỷ cương đội ngũ cán bộ, công chức, trọng tâm là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với xây dựng chính quyền thân thiện. Tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã gắn với mở rộng liên kết vùng. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế -xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 71 triệu đồng/người/năm; thu từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 18-20%/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 0,5% trở lên; tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%...

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó đ/c Đặng Như Thọ HUV tái cử chức danh BT đảng bộ xã. ĐH đã biểu quyết thông qua NQ đại hội và bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH đảng bộ cấp trên./.

                                                                                                HUYỆN ỦY THANH LIÊM

Các tin khác