Chủ nhật Ngày 03/05/2020

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tiên Ngoại lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 1,5 ngày từ 01-02/5/2020, Đảng bộ xã Tiên Ngoại long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chúc mừng Đại hội. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên dự, chỉ đạo đại hội

Trong 1,5 ngày từ 01-02/5/2020, Đảng bộ xã Tiên Ngoại long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chúc mừng Đại hội. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên dự, chỉ đạo đại hội

Các đại biểu dự đại hội dự lễ chào cờ

Báo cáo chính trị trình tại đại hội đã cho thấy: Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Ngoại đã tập trung lãnh đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị như: cụ thể hóa thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thị ủy về công tác tổ chức cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động của BTV Thị ủy về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong nhiệm kỳ đã sáp nhập 09 thôn xuống còn 06 thôn, 16 chi bộ xuống còn 10 chi bộ, kết nạp được 33 đảng viên mới, công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ được công khai, minh bạch; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện 21 cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới, thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của địa phương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội. Trong xây dựng chính quyền đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Thị ủy về phát triển nông nghiệp bền vững đến năm 2020 và tích tụ, tập trung ruộng đất đến năm 2020, xã đã thực hiện cơ giới hóa các khâu sản xuất như cấy lúa bằng máy, bón phân cho lúa bằng máy bay; chăn nuôi phát triển mạnh, đặc biệt là chăn nuôi lợn với tổng đàn bình quân năm 10.500 con với sản lượng thịt hơi xuất chuồng bình quân trên 800 tấn; công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm với việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân có nhiều tiến bộ, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 50,6 triệu đồng/người (vượt 44,57% chỉ tiêu đại hội); xã tạo mọi điều kiện thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân, giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN tăng bình quân hàng năm 15% đến năm 2020 đạt 70,4 tỷ đồng; văn hóa – xã hội được quan tâm chỉ đạo; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, trong nhiệm kỳ đã huy động xây dựng mới, tu sửa nhà cho 48 hộ người có công, hộ thuộc diện hộ nghèo với kinh phí trên 1,3 tỷ đồng; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm, đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; giải quyết việc làm mới bình quân 245 lao động/ năm, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 2%, quốc phòng – quân sự địa phương được củng cố, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Tiên Ngoại xác định 02 nhiệm vụ đột phá là Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Tập trung làm tốt công tác giải phong mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ xã cũng đề ra 16 chỉ tiêu và các nhiệm vụ cụ thể để phấn đấu đến năm 2020 có 95% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 95,98 triệu đồng/người/năm; cấu giá trị sản xuất chuyển dịch dần theo hướng tăng giá trị sản xuất dịch vụ lên 44,5%, giảm giá trị sản xuất nông nghiệp xuống còn 18,37%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%.

Đ/c Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Các đồng chí Thường trực Thị ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy biểu dương, ghi nhận, chúc mừng kết quả Đảng bộ xã Tiên Ngoại đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Tiên Ngoại cần tiếp tục phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tập trung xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm (như Rượu bèo; thịt lợn sạch); tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác; gắn phát triển kinh tế với giải quyết hiệu quả công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt công tác gìn giữ an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng quy hoạch chi tiết, huy động mọi nguồn lực để xây dựng xã cơ bản đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng phải gắn với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Khóa mới

Đại hội đã bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên thời gian tới. Đại hội cũng thảo luận, thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội./.

Hoàng Hồng

Các tin khác