Thứ 3 Ngày 05/05/2020

Chuyên Ngoại: 244 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 455 đảng viên toàn Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 1,5 ngày 03-04/5/2020, Đảng bộ xã Chuyên Ngoại long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 1,5 ngày 03-04/5/2020, Đảng bộ xã Chuyên Ngoại long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu dự Lễ chào cờ

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Chuyên Ngoại đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi 17/17 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra, nổi bật như: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 60,2 triệu đồng/người/năm (vượt 33,19% so với chỉ tiêu đại hội); cơ cấu kinh tế chuyển dịch dần theo hướng thương mại - dịch vụ, tăng 14% so với chỉ tiêu đại hội đề ra; tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 60% trong cơ cấu ngành nông nghiệp; Công nghiệp -TTCN phát triển mạnh, trên địa bàn hiện có 45 doanh nghiệp và trên 100 cơ sở kinh doanh cá thể về các lĩnh vực như xây dựng, mộc, cơ khí, may mặc… giải quyết nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân; trong nhiệm kỳ, xã tập trung vào công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đã đầu tư 131 tỷ 163 triệu đồng xây dựng các công trình hạ tầng như trường học, giao thông, nhà văn hóa…; công tác văn hóa - thông tin, giáo dục - đào tạo được quan tâm, toàn xã có 92,2% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, 100% các trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới năm 2020 giảm còn 2,5%; cải cách hành chính được đẩy mạnh; quốc phòng - quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều kết quả: trong nhiệm kỳ đã kết nạp với 31 đảng viên mới, tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 196 đồng chí; cấp ủy đã kiểm tra, giám sát 32 lượt tổ chức Đảng; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát 42 lượt tổ chức Đảng và 365 đảng viên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị có nhiều đổi mới, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung mọi nguồn lực xây dựng Chuyên Ngoại đạt Nông thôn mới kiểu mẫu”, Đảng bộ xã Chuyên Ngoại xác định 03 khâu đột phá, 17 chỉ tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu nhằm phấn đấu đến hết năm 2025, 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp được 30 đảng viên mới; 100% cơ sở đoàn, hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 112 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo

Các đồng chí Thường trực Thị ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy biểu dương, chúc mừng kết quả Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề nghị nhiệm kỳ tới Đảng bộ và nhân dân xã cần tiếp tục phát huy những lợi thế, nguồn lực, vị trí địa lý phấn đấu hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu; cần quan tâm phát triển kinh tế - xã hội nhất là mô hình chăn nuôi thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, phát huy hiệu quả các dự án, phát triển các ngành nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ; cần tập trung phát triên nông nghiệp toàn diện theo hướng liên kết hàng hóa có giá trị cao; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh công các cải cách hành chính, lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả của cơ quan quản lý Nhà nước; chú trọng làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân từ cơ sở; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”;  tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ ở khu dân cư; thực hiện tốt công tác giáo dục chịnh trị, tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã thảo luận và bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, bầu Bí thư BCH Đảng bộ xã và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ 24 thời gian tới. Đồng thời biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội./.


Hoàng Hồng - Quang Huy


 


 

Các tin khác