Thứ 6 Ngày 08/05/2020

BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo chương trình, nội dung kỳ họp bất thường HĐND tỉnh

Chiều 7/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ (BTV)Tỉnh ủy lần thứ 179 nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo chương trình, nội dung trình kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chiều 7/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ (BTV)Tỉnh ủy lần thứ 179 nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo chương trình, nội dung trình kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh dự kiến diễn ra sáng 12/5 tại Hội trường UBND tỉnh. Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, thông qua các nội dung: miễn nhiệm, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; việc giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính trên địa bàn tỉnh Hà Nam; bảng giá các loại đất đến ngày 31/12/2024; đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Duy Tiên.

Thảo luận các nội dung dự kiến trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVIII, cơ bản các đại biểu đều nhất trí cao với dự thảo các nội dung sẽ trình tại kỳ họp. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án xây dựng tuyến nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính trên địa bàn tỉnh, chỉ điều chỉnh hướng tuyến, chiều dài tuyến, cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án. Một số ý kiến đề nghị làm rõ thêm căn cứ, nội dung điều chỉnh chủ trương, tên gọi sau điều chỉnh…

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị

Về việc ban hành bảng giá các loại đất đến ngày 31/12/2024, điều chỉnh, bổ sung: bảng giá đất ở tại thị xã Duy Tiên trên cơ sở điều chuyển giá đất tại các khu vực, vị trí thuộc địa giới hành chính huyện Duy Tiên trước đây chuyển về; điều chỉnh và quy định thay đổi số thứ tự một số bảng giá đất; bổ sung điều chỉnh giá đất các tuyến đường mới phát sinh, chưa có tên; điều chỉnh tăng giá đất ở một số vị trí cụ thể…

Về việc giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, một số ý kiến đề nghị cần rà soát đánh giá tình hình thực tế và làm rõ những căn cứ để giao chỉ tiêu cho hợp lý, hiệu quả.   

Về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Duy Tiên, một số ý kiến đề xuất thêm: cần phải thực hiện trình tự theo quy định; làm rõ thẩm quyền, tiêu chí đặt tên các công trình công cộng.

Kết luận hội nghị, về việc tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với dự kiến của Đảng đoàn HĐND tỉnh. Về các nội dung trình kỳ họp 14 HĐND tỉnh, BTV Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với các nội dung mà Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình. Tuy nhiên, đối với việc giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần rà soát, xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu, số lượng phù hợp với vị trí việc làm và đảm bảo theo chức năng nhiệm vụ, phát huy hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. 

Về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Duy Tiên, thống nhất có 33 đường, 42 phố, nhưng cần rà soát lại để đảm bảo quy mô, tính chất, phù hợp với đặc điểm tình hình, vị trí địa lý của địa phương; không đặt tên các công trình công cộng... Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các nội dung đã được hội nghị cho ý kiến để phục vụ cho hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh tới đây.

Cùng với thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII, hội nghị cũng đã cho ý kiến về việc điều chỉnh, sửa đổi Quy chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác