Thứ 7 Ngày 09/05/2020

Đại hội đại biểu đảng bộ xã Kim Bình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong ngày 06 và ngày 07 tháng 05 năm 2020, Đảng bộ xã Kim Bình long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: Đoàn kết phát triển nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng,

Trong ngày 06 và ngày 07 tháng 05 năm 2020, Đảng bộ xã Kim Bình long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: Đoàn kết phát triển nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng xã đạt “NTM kiểu mẫu”.

Dự Đại hội có đ/c Nguyễn Anh Chức -  Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng các đồng chí trong BTV Thành ủy, các đ/c Bí thư chi bộ các thôn và 205 đại biểu chính thức đại diện cho 311 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Các đại biểu dự đại hội

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của Thành ủy, UBND thành phố, cùng với tinh thần đoàn kết phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Đảng bộ, nhân dân xã Kim Bình đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV đề ra. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 chỉ tiêu Đại hội. Kinh tế, xã hội của xã có bước tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tăng công nghiệp, TTCN, thương mại dịch vụ. Hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư. Văn hóa xã hội có bước chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh ổn định, giữ vững. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiệm kỳ vừa qua có nhiều khởi sắc tạo ra bước phát triển nhảy vọt, thu ngân sách trên địa bàn xã tăng bình quân hàng năm trên 5%. Cơ cấu kinh tế Nông nghiệp 21,5%. Công nghiệp - TTCN, xây dựng 49%. Thương mại - dịch vụ đạt 29,5%. Giá trị sản xuất CN - TTCN và xây dựng tăng bình quân 15%/năm (vượt chỉ tiêu ĐH).Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 12%/năm. Giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng bình quân 10%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 giảm còn 1,81%. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 17 đảng viên mới. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nội chính và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm… Qua bình xét, đánh giá hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ  và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ xã 3 năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Kim Bình đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển CN - TTCN, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Chú trọng thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp sạch, hàng hóa và phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống nhân dân... Phấn đấu đến năm 2025, Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm.Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tăng bình quân 10%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2,0%/năm. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 3%/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn 1,5%. Hàng năm phấn đấu trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Nguyễn  Anh Chức - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn  Anh Chức - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và nhân dân xã Kim Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa và chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, công tác chăm sóc sức khỏe  cho nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Khóa mới

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Bí thư đảng bộ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác