Thứ 7 Ngày 09/05/2020

BCH Đảng bộ tỉnh thông qua các nội dung trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng 8/5, các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 46 thông qua các nội dung Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 8/5, các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 46 thông qua các nội dung Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã báo cáo việc tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra vào sáng ngày 12/5/2020 để xem xét thông qua một số nội dung liên quan đến: miễn nhiệm, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; điều chỉnh quy mô, hướng tuyến, địa điểm dự án đầu tư xây dựng tuyến nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính trên địa bàn tỉnh Hà Nam; bảng giá các loại đất đến ngày 31/12/2024; đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Duy Tiên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình nội dung các dự thảo tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp: về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; điều chỉnh quy mô, hướng tuyến, địa điểm dự án đầu tư xây dựng tuyến nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính trên địa bàn tỉnh Hà Nam; bảng giá các loại đất đến ngày 31/12/2024; đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Duy Tiên.

Thảo luận, cho ý kiến các nội dung trên, cơ bản các đại biểu đều nhất trí với dự thảo do Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình. Ngoài ra, các ý kiến cũng tập trung phân tích, làm rõ các nội dung còn băn khoăn liên quan đến: giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; bảng giá đất các loại…

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận: Đồng ý với các nội dung báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Liên quan đến nội dung tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình về giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát cụ thể theo vị trí việc làm của các đơn vị để giao bổ sung theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị và trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện theo quy định. 

Về bảng giá đất các loại, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh, trình HĐND tỉnh và chỉ đạo thực hiện đảm bảo ổn định và góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Về điều chỉnh quy mô, hướng tuyến, địa điểm dự án đầu tư xây dựng tuyến nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính trên địa bàn tỉnh Hà Nam, cần lưu ý nội dung điều chỉnh phạm vi đầu tư và hướng tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định và trình HĐND tỉnh thông qua. 

Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Duy Tiên, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, xác định tên đường, phố theo đúng quy định hoàn chỉnh quy trình, thủ tục xin ý kiến nhân dân trước khi trình HĐND tỉnh.

BCH Đảng bộ tỉnh giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện nội dung các tờ trình; Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh thẩm định trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Cùng với việc cho ý kiến, thông qua các nội dung trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh, hội nghị cũng đã thảo luận Quy chế làm việc (điều chỉnh) của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020./.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác