Thứ 3 Ngày 12/05/2020

Đảng Bộ xã Thanh Phong Đại Hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm tổ chức Đại Hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Dự ĐH có đ/c Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư HU; đ/c Lại Thị Ngọc Trâm - TVHU - Phó CT UBND huyện.

Đảng bộ xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm tổ chức Đại Hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Dự ĐH có đ/c Lê Hoàng Thuyên - TUV - Bí thư HU; đ/c Lại Thị Ngọc Trâm - TVHU - Phó CT UBND huyện.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Khóa mới

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Phong đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, trong sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha đất canh tác đạt 92 triệu đồng/năm. Thu từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 15-20%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%, xã đạt chuẩn NTM năm 2015. Các lĩnh vực VH-XH có nhiều tiến bộ, ANCT, TT ATXH được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ các đoàn thể đạt nhiều kết quả quan trọng; thực hiện sáp nhập thôn xóm từ 11 thôn giảm còn 5 thôn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết cũng như sinh hoạt chi bộ đạt 95% trở lên; 5 năm qua đã kết nạp 25 đảng viên mới; công tác kiểm tra giám sát được trú trọng. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa rộng rãi, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, niềm tin của dân với đảng, chính quyền được nâng lên. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, ĐH đã đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định các khâu đột phá là: Tiếp tục nâng cao chất lượng, trách nhiệm kỷ cương đội ngũ cán bộ công chức trọng tâm là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan đơn vị gắn với xây dựng chính quyền thân thiện; Tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phát triển thương mại dịch vụ gắn với mở rộng liên kết vùng, bên cạnh đó tăng cường công tác đảm bảo ANTT, tạo môi trường thuận lợi phát triển KT-XH; phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người của xã đến hết năm 2025 đạt 70 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 0,2%. Phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu trước năm 2025, xây dựng quê hương Thanh Phong ngày càng giàu đẹp văn minh.

Với tinh thần đoàn kết - trí tuệ - đổi mới ĐH đã bầu ra 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, và bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH cấp trên./.

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác