Thứ 5 Ngày 14/05/2020

Thanh Liêm: Đảng bộ xã Thanh Tâm tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ xã Thanh Tâm huyện Thanh Liêm vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Lê Hoàng Thuyên TUV Bí thư huyện ủy, đ/c Hoàng Mạnh Dũng Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện đã về dự đại hội

Đảng bộ xã Thanh Tâm huyện Thanh Liêm vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Lê Hoàng Thuyên TUV Bí thư huyện ủy, đ/c Hoàng Mạnh Dũng Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện đã về dự đại hội

Đ/c Lê Hoàng Thuyên TUV, Bí thư huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua đảng bộ xã Thanh Tâm đã nỗ lực, đoàn kết thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đạt hiệu quả thiết thực. Văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội được cải thiện. ANCT-TTATXH được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và đội ngũ cán bộ từng bước được nâng  lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng công vụ của cán bộ công chức có chuyển biến. Vai trò  của mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội trong khối đại đoàn kết được phát huy.

Trong sản xuất nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa chất lượng cao. Năng suất lúa bình quân 5 năm đạt 114 tạ/ha/năm; hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã NTM với 49/49 chỉ tiêu và 19/19 tiêu chí. Thu nhập bình quân theo đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,34%;số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa đạt 92%; 9/9 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 32 đảng viên. Qua bình xét có 83,3% số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 95,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. ...Tại đại hội, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội và bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025 và  bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên./.

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác