Thứ 6 Ngày 15/05/2020

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 15/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2020- 2025.

Sáng 15/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2020- 2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tập thể BTV thị ủy Duy Tiên.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Duy Tiên báo cáo công tác chuẩn bị Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thị xã khóa XXIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo đó, dự thảo Báo cáo chính trị được BTV, BCH Đảng bộ thị xã tập trung nghiên cứu, xây dựng, tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và chuyên gia. Nội dung dự thảo Báo cáo chính trị thể hiện quyết tâm chính trị, ý chí nguyện vọng, sự đoàn kết của CBĐV, nhân dân, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương hướng tới xây dựng thị xã Duy Tiên sớm trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ cấp vùng.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến bổ sung, làm rõ hơn về: Chủ đề đại hội, bố cục, nội dung, kết quả, chỉ tiêu cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên; làm rõ những đánh giá hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu tổng quát, định hướng phát triển, nhiệm vụ đột phá, xây dựng những chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ tới. 

Các ý kiến tập trung nhấn mạnh một số nội dung: dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thị xã phải gắn kết với dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc; có tính chiến đấu cao và trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương; những giải pháp đề ra cho nhiệm kỳ tới phải sát thực, khả thi; chủ đề đại hội phải ngắn gọn, khái quát, nêu bật mục tiêu hướng tới; các khâu đột phá phải gắn với chủ đề đại hội; một số chỉ tiêu, số liệu cụ thể cần tiếp tục bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần và sự chuẩn bị đại hội của BTV, BCH Đảng bộ thị xã Duy Tiên, sự đóng góp của BTV, các cơ quan, ban, ngành, chuyên gia. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bố cục, chủ đề dự thảo báo cáo cơ bản bám sát thực tế. Phần đánh giá tương đối đầy đủ, kỹ lưỡng, tính khái quát cao, nêu được kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị; thông tin về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế… đảm bảo toàn diện. 

Tuy nhiên, BTV, BCH Đảng bộ thị xã Duy Tiên cần tiếp tục điều chỉnh nội dung dự thảo báo cáo đảm bảo sát thực hơn nữa; phần đánh giá tồn tại, hạn chế thẳng thắn, đầy đủ song cần cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa vào báo cáo. 

Về phương hướng, chỉ tiêu, các khâu đột phá: phải nêu bật vị trí, đặc thù của thị xã so với các địa phương khác, từ đó xác định nhiệm vụ, xây dựng tiêu chí cụ thể, phù hợp. Khi xây dựng định hướng phát triển kinh tế nhiệm kỳ tới phải gắn với bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, giáo dục, đảm bảo an ninh- quốc phòng, công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phù hợp với các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh. 

Với những nhiệm vụ trọng tâm, cần xác định cụ thể như: giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng con người Duy Tiên văn minh, thân thiện… Các khâu đột phá cần tập trung vào những vấn đề vướng mắc và gắn với các khâu đột phá của tỉnh đảm bảo tính khách quan, thể hiện tính chiến đấu cao hơn.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến về chương trình, đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác