Thứ 3 Ngày 19/05/2020

Thanh Liêm: Đảng bộ xã Liêm Phong tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025

Trong các ngày 13 và 14/5 Đảng bộ xã Liêm phong đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm kỳ qua đảng bộ xã đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp vào thực tế của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, VHXH, ANQP, công tác xây dựng Đảng.

Trong các ngày 13 và 14/5 Đảng bộ xã Liêm phong đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm kỳ qua đảng bộ xã đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp vào thực tế của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, VHXH, ANQP, công tác xây dựng Đảng. 

Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu NQ đại hội đã đề ra. Đặc biệt chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 272%. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào nề nếp, đúng quy định, có hiệu quả. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Kinh tế nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ, văn hóa xã hội, y tế giáo dục chuyển biến tích cực.ANCT-TTATXH được đảm bảo. Đã hoàn thành 19/19 tiêu chí của đề án xây dựng NTM và 13 chỉ tiêu cơ bản của đề án xây dựng ntm kiểu mẫu nổi trội về môi trường. các công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Trong nông nghiệp thực hiện thành công nhiều mô hình sản xuất lúa chất lượng hàng hóa và nhân rộng. năng suất lúa đạt bình quân trên 120 tạ/ha/năm, chăn nuôi gia súc gia cầm được đẩy mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa lien doanh, lien kết theo chuỗi tiêu thụ sản phẩm ;thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người /năm Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 19 đảng viên mới, xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí xã NTM;100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. trong đó có 3 chi bộ hoàn thành XSNV. Đảng bộ TSVM, không còn chi bộ yếu kếm. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ cao. Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra BCH khóa mới và tổ chức họp BCH lần thứ nhất bầu  các chức danh BT, PBT, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025; biểu quyết Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Sau khi biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo BC chính trị đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 30 và dự thảo văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội với 17 chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 chủ yếu như: NS lúa bình quân là 128 tạ/ha; thu nhập bình quân đầu người 72 triệu đồng/người/năm;tỷ lệ hộ nghèo là hộ bảo trợ xã hội 1,5% ; kết nạp 22 đảng viên mới và 100% chi bộ hoàn thành XSNV, có 95% đoàn thể vững mạnh trở lên ./.

                                                                                                                          Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác