Thứ 3 Ngày 19/05/2020

Lãnh đạo tỉnh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Cát Tường

Chiều 18/5, các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia - Khu lưu niệm Cát Tường, thôn Cát Tường, xã An Mỹ, huyện Bình Lục.

Chiều 18/5, các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia - Khu lưu niệm Cát Tường, thôn Cát Tường, xã An Mỹ, huyện Bình Lục.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ công lao to lớn của Bác nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19/5/1890- 19/5/2020)

Ghi nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nam luôn đoàn kết một lòng, khắc ghi lời dặn của Bác, chủ động nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách cùng đồng bào và chiến sỹ cả nước thi đua học tập, lao động sản xuất, đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần cùng quân và dân cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ tỉnh luôn đặc biệt coi trọng đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức như lời Bác dạy.

Cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Hà Nam luôn chú trọng phát triển kinh tế- xã hội. Sau 23 năm tái lập (1997-2020), Hà Nam từ một tỉnh nghèo đang trở thành tỉnh phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh (bình quân đạt trên 11%/năm). Những năm gần đây Hà Nam luôn đứng trong nhóm các tỉnh dẫn đầu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhiều công trình, dự án lớn đã và đang được đầu tư xây dựng. 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều xã đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; văn hóa- xã hội tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển, an ninh- quốc phòng đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao. Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm còn 2,2 %. Thu nhập bình quân đầu người đạt 71,9 triệu đồng (bằng mức bình quân chung cả nước). 

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại của Người, tiếp tục gìn giữ, phát huy thành quả cách mạng, đoàn kết, phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Trước mắt, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra; tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu đưa Hà Nam trở thành một tỉnh phát triển, giàu mạnh.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác