Thứ 3 Ngày 19/05/2020

Tỉnh ủy sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sáng 19/5, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..

Sáng 19/5, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện thị, thành phố trong tỉnh.
Báo cáo tại hội nghị khẳng định: 4 năm qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn việc thực hiện Chỉ thị với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhờ vậy, qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, việc học và làm theo gương Bác ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả thiết thực. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy được tăng cường; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, vững mạnh, bước đầu thực hiện các Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 (khóa XII) đạt kết quả tốt. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền chủ động, sâu sát, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, hiệu quả. Đến nay, Hà Nam đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, các tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, để việc làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng các cấp ủy, tổ chức đảng, CBĐV, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần cần tiếp tục nâng cao nhận thức, chủ động chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII) và nghị quyết của cấp ủy các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trong việc thực hiện học và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa thu hút quần chúng nhân dân tích cực noi theo. Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt đẩy mạnh việc học và làm theo Bác chuyên đề năm 2020 gắn với việc làm tốt công tác công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua, đoàn kết phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.... Phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu gương mẫu, tự giác tu dưỡng rèn luyện, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Mặt khác, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ...Khắc phục những tồn tại, hạn chế qua 4 năm các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nhân rộng những mô hình, cách làm hay, gương điển hình người tốt việc tốt theo gương Bác để Chỉ thị 05 ngày càng lan tỏa sâu rộng trong xã hội...

Cũng tại hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh một số nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương khóa XII.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cùng đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng hoa, Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2020.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác