Thứ 5 Ngày 21/05/2020

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm

Chiều 19/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tiến hành phiên họp tháng 5 năm 2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 19/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tiến hành phiên họp tháng 5 năm 2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa XVIII, hội nghị thống nhất: dự kiến kỳ họp tổ chức trong 2,5 ngày (từ ngày 14-16/7/2020) tại Hội trường UBND tỉnh. Kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và phiên bế mạc kỳ họp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã 6 tháng cuối năm 2020; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa XVIII; các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh… Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng: về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; về kết quả phối hợp giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp…

Dự kiến hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII được tổ chức vào sáng 12/6.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất: Trước khi diễn ra kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp bất thường với một số nội dung: xem xét chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; thông qua phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do tỉnh quản lý; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu sở, ngành liên quan chuẩn bị tốt các nội dung để đảm bảo kỳ họp bất thường được tổ chức theo đúng kế hoạch vào ngày 9/6. Đối với kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, đồng chí đề nghị ngoài công tác phối hợp, chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình theo kế hoạch đã đề ra, HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy hơn nữa chức năng giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp. Các cơ quan tham mưu, soạn thảo chuẩn bị tốt các báo cáo phục vụ kỳ họp.

Về phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5, phiên họp nhất trí đánh giá: Trong tháng 5, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Các cấp, ngành trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 theo kế hoạch, chỉ đạo tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND đối với thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các cấp, ngành; nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của cử tri. Các đơn thư, khiếu nại của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh đều được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định. Hoạt động giám sát, chỉ đạo điều hòa, phối hợp giữa hai kỳ họp tiếp tục được duy trì hiệu quả…

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020, Thường trực HĐND tỉnh xác định: Tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và MTTQ tỉnh. Triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung vào các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 14, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ; tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương, tập trung vào những lĩnh vực môi trường, đất đai, khai thác khoáng sản và an sinh xã hội liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn, trọng tâm là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, việc thực hiện lời hứa của thành viên UBND tỉnh đối với ý kiến chất vấn của đại biểu; thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phiên họp đã nghe lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới Thường trực HĐND, UBND tỉnh và MTTQ tỉnh tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả Quy chế phối hợp, đặc biệt giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành bên cạnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, cần có giải pháp khắc phục khó khăn, giải quyết kịp thời, có hiệu quả ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Với trách nhiệm của mình, trên từng địa bàn, các tổ đại biểu HĐND tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát; rà soát các nội dung cử tri, nhân dân bức xúc để thực hiện hoạt động chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, trong đó lưu ý một số vấn đề: ô nhiễm môi trường, nước thải ở cụm công nghiệp trên địa bàn xã Hòa Hậu, Lý Nhân; vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tháo gỡ cho sản xuất…

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác